โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, April 8, 2022

เอวควรมีขนาดน้อยกว่าครึ่งความสูงเมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


เอวควรมีขนาดน้อยกว่าครึ่งความสูง เพื่อลดความเสี่ยงต่อภาวะโรคตต่างๆ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ


แหล่งข่าว : Guardian
Ensure waist size is less than half your height, health watchdog says
ทำให้มั่นใจว่าขนาดของเอวน้อยกว่าครึ่งของความสูงของคุณ, เจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพกล่าว

คำศัพท์ข่าว
- health watchdog (n) = เจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพ
- waist (n) = เจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพ


แหล่งข่าว : BBC
Keep your waist to less than half your height, updated guidance says
รักษาเอวของคุณให้น้อยกว่าครึ่งความสูงของคุณ แนวทางปฏิบัติล่าสุดระบุ

คำศัพท์ข่าว
- guidance (n) = แนวทางปฏิบัติ
- height (n) = ความสูง

No comments:

Post a Comment