โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, May 6, 2022

ศัพท์ข่าวสั้นภาษาอังกฤษรายวัน 06-May-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : AFP
Multiple US organizations that support abortion rights called for nationwide protests on May 14, after a leaked draft opinion showed the Supreme Court poised to overturn its landmark Roe v. Wade decision
หลายองค์กรของสหรัฐที่สนับสนุนสิทธิ์ในการทำแท้งเรียกร้องการประท้วงทั่วประเทศในวันที่ 14 พฤษภาคม หลังจากมีร่างความคิดเห็นของศาลที่มีท่าทีจะคว่ำคำวินิจฉัยในเหตุการณ์สำคัญ Roe v. Wade

คำศัพท์ข่าว
- abortion (n) = การทำแท้ง
- nationwide (adj) = ทั่วประเทศ
- overturn (v) = พลิกคว่ำ, เท, ล้มเลิก, ยกเลิก
- poise (v) = ปรับสมดุลย์, ทรงตัว, ตั้งหลักเตรียมพร้อม
- Roe v. Wade = คำวินิจฉัยคดีโร วี. เวด ซึ่งเป็นคำตัดสินสำคัญในปี 1973 ที่คุ้มครองสิทธิการทำแท้งของผู้หญิงทั่วประเทศ


แหล่งข่าว : Guardian
Ninth journalist killed in Mexico this year as violence against media soars
นักข่าวคนที่ 9 ถูกสังหารในเม็กซิโกปีนี้ ขณะความรุนแรงต่อสื่อเพื่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว

คำศัพท์ข่าว
- against (prepo) = อิง, พิง, ยัน, ต้าน, เป็นปฏิปักษ์ต่อ
- soar (v) = ทะยาน, ลอยโด่ง, พุ่งพรวดขึ้น, เพื่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว


แหล่งข่าว : CNN
The groundwater system reveals an unexplored part of the region and may have implications for how the frozen continent reacts to the climate crisis, according to new research.
ระบบน้ำใต้ดินเผยว่ามีบางส่วนของภูมิภาคที่ยังไม่ได้รับการสำรวจ และอาจมีความนัยถึงเรื่องทวีปน้ำแข็งมีปฏิกริยาอย่างไรต่อวิกฤตสภาพภูมิอากาศ, อ้างอิงจากงานวิจัยใหม่

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- climate (n) = สภาพอากาศ , ภูมิอากาศ
- frozen (adj) = ซึ่งเป็นน้ำแข็ง
- groundwater (n) = น้ำบาดาล, น้ำที่ขังอยู่ใต้ดิน
- implication (n) = การเกี่ยวพัน, ความเกี่ยวข้อง
- unexplored (adj) = (ดินแดน/เมือง)ยังไม่มีการสำรวจ

No comments:

Post a Comment