โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, May 6, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษโควิด-19 วันที่ 06-May-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : BBC
India's Covid death toll highest in the world, says World Health Organization
ยอดเสียชีวิตรวมจากโควิดของอินเดียสูงที่สุดในโลก, องค์การอนามัยโลกระบุ

คำศัพท์ข่าว
- death toll (n) = ยอดผู้เสียชีวิต, ยอดรวมผู้เสียชีวิต
- highest (adj) = สูงที่สุด


แหล่งข่าว : BBC
Does US really have world's highest Covid death toll?
สหรัฐฯ ยอดผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 สูงที่สุดในโลกจริงหรือ?

คำศัพท์ข่าว
- death toll (n) = ยอดผู้เสียชีวิต, ยอดรวมผู้เสียชีวิต
- highest (adj) = สูงที่สุด


แหล่งข่าว : NBC News
BREAKING: U.S. surpasses 1 million Covid-19 deaths, according to data compiled by NBC News.
ข่าวด่วน : สหรัฐฯ มีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 เกิน 1 ล้านคน ตามข้อมูลที่รวบรวมโดย สำนักข่าวเอ็นบีซีนิวส์

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- Breaking/ Breaking news = ด่วน, ข่าวด่วน(ใช้เมื่อมีเหตุการณ์สำคัญหรือข่าวด่วนแทรกเข้ามา)
- compile (v) = รวมรวม, นำมาประมวลผล
- compiled by = ได้รับการรวบรวมโดย/ถูกนำมาประมวลผลโดย(Passive Voice)
- surpass (v) = เกินกว่า, มากกว่า, เหนือกว่า


แหล่งข่าว : CBS News
U.S. regulators on Thursday strictly limited who can receive Johnson & Johnson's COVID-19 vaccine due to the ongoing risk of rare but serious blood clots.
เมื่อวันพฤหัสบดี ผู้ดูแลกำกับของสหรัฐอเมริกาจำกัดผู้สามารถได้รับวัคซีนโควิด-19 ของจอห์นสันแอนด์จอห์นสันอย่างเข้มงวด เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อเนื่องของการเกิดลิ่มเลือดที่พบได้น้อยแต่ร้ายแรงมาก

คำศัพท์ข่าว
- blood clot (n) = ลิ่มเลือด, การเกิดภาวะลิ่มเลือด
- can (Modal Verb) = สามารถ, อาจจะ (การใช้ Modal Verb ต้องตามด้วยกริยา V1 เสมอ)
- due to (prepo) = เนื่องจาก, เนื่องด้วย, เพราะว่า
- ongoing (adj) = ต่อเนื่อง, ไม่หยุดยั้ง
- receive (v) = รับ, ได้รับ
- strictly (adv) = อย่างเข้มงวด, อย่างเคร่งครัด

No comments:

Post a Comment