โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Tuesday, May 10, 2022

ศัพท์ข่าวสั้นภาษาอังกฤษรายวัน 10-May-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : BBC
"Fifty-fifty chance" of breaching 1.5°C global warming limit, says new analysis "มีโอกาส 50-50" ของการทะลุขอบเขตกำหนดภาวะโลกร้อนที่ 1.5 องศาเซลเซียส, นักวิเคราะห์กล่าว

คำศัพท์ข่าว
- Fifty-fifty (compound) = 50-50, เท่ากัน
- breaching (gerund) = การฝ่า/เจาะทะลุผ่าน/โผล่ออก


แหล่งข่าว : Reuters
British company Gravity Industries says it is training emergency responders to use its 3D-printed suits for search and rescue missions
บริษัทกราวิตี้ อินดรัสตรีส์ของอังกฤษ แถลงว่าบริษัทกำลังฝึกผู้ปฏิบัติการในเหตุฉุกเฉินให้ใช้ชุดพิมพ์สามมิติเพื่อภารกิจค้นหาและช่วยชีวิต

คำศัพท์ข่าว
- 3D-printed (compound) = การพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ
- mission (n) = ภารกิจ
- rescue (adj) = (การ)กู้ภัย/ช่วยชีวิต
- responder (n) = ผู้ตอบสนอง/ผู้รับมือ(รับเรื่องและดำเนินการช่วยเหลือ/คลี่คลายสถานการณ์)
- train (v) = ฝึก, อบรม


แหล่งข่าว : ABC
Ten nurses and one doctor at Liberty Hospital in Liberty, Missouri, are pregnant at the same time. And, in case you were wondering, none of it was planned and nothing’s in the water.
พยาบาลสิบคนและหมอหนึ่งคนที่โรงพยาบาลไลเบอร์ที ในเมืองไลเบอร์ที รัฐมิสซูรี กำลังตั้งท้องพร้อม ๆ กัน และถ้าคุณกำลังสงสัย มันไม่ได้ถูกวางแผนไว้เลยและเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีอะไรที่แปลก

คำศัพท์ข่าว
- be planned = ถูกวางแผน(Passive Voice)
- in case = ในกรณีที่/ถ้าหากว่า
- pregnant (adj) = ตั้งท้อง, ตั้งครรภ์
- something in the water = กลุ่มคนกำลังแสดงพฤติกรรมแปลก ๆ ด้วยเหตุผลที่ไม่ทราบได้
- the same time = ขณะเดียวกัน, ในเวลาเดียวกัน

No comments:

Post a Comment