โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Sunday, May 15, 2022

ศัพท์ข่าวไทย 15-May-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : Nikkei Asia
Saudi Aramco and Thai counterpart PTT look to expand their collaboration and extend it beyond fossil fuels following the restoration of full diplomatic ties between Riyadh and Bangkok.
บริษัทซาอุดี อารามโกและบริษัทปตทของไทยมองหาช่องทางการขยายความร่วมมือ และนอกจากนี้จะขยายความร่วมมือนอกเหนือจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ภายหลังการฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการฑูตอย่างเต็มรูปแบบระหว่างริยาดและกรุงเทพฯ

คำศัพท์ข่าว
- beyond (adv) = นอกเหนือ, นอกจากนี้
- collaboration (n) = การร่วมมือ
- extend (v) = ยื่น, ขยาย, เพิ่ม, ขยายออกไป
- fossil fuel (n) = เชื้อเพลิงฟอสซิล
- look to (v) = มองไปที่, มองหาความช่วยเหลือ/ช่องทาง/โอกาส
- PTT = บริษัท ปตท
- Saudi Aramco = บริษัท ซาอุดี อารามโก (บริษัทปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติของซาอุดีอาระเบีย)

หมายเหตุ บริษัทด้านพลังงานของไทยและซาอุ ร่วมมือกันด้านการค้าขายน้ำมันและยังหาช่องทางร่วมมือในด้านพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเช่น ไฮโดรเจนและเทคโนโลยีพลังงานสะอาดอย่างอื่นเพิ่ม

No comments:

Post a Comment