โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Monday, May 16, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษการเมือง วันที่ 16-May-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : BBC
Somalia's presidential election: Where just 329 people vote
การเลือกตั้งประธานาธิบดีของโซมาเลีย ที่มีผู้ลงคะแนนเสียงเพียง 329 คน

คำศัพท์ข่าว
- election (n) = การเลือกตั้ง
- presidential (adj) = เกี่ยวกับประธาน, เกี่ยวกับประธานาธิบดี
- where = ที่ซึ่ง


แหล่งข่าว : ABC
Israeli police decided to investigate the conduct of their officers who attacked the funeral of a slain Al Jazeera journalist, causing mourners to briefly drop the casket during the ceremony in Jerusalem.
ตำรวจอิสราเอลตัดสินใจจะสอบสวนพฤติกรรมของพวกเจ้าหน้าที่ผู้โจมตีพิธีศพของนักข่าวอัล จาซีราที่ถูกสังหาร จนเป็นเหตุให้ผู้ร่วมไว้อาลัยทำโรงศพตกลงพื้นชั่วขณะระหว่างพิธีกรรมในเยรูซาเลม

คำศัพท์ข่าว
- attack (vi) = โจมตี
- briefly (adv) = ชั่วครู่, สั้นๆ, ในเวลาไม่นาน
- causing (gerund) = เป็นสาเหตุ
- casket (n) = หีบศพ, โลงศพ
- ceremony (n) = งานพิธี, พิธีกรรม
- conduct (n) = การดำเนินการ, การจัดการ
- funeral (n) = งานศพ, พิธีศพ
- mourner (n) = ผู้ไว้อาลัย, ผู้ที่แสดงความเสียใจ


แหล่งข่าว : AFP
UPDATE Russia suspended electricity supplies to Finland overnight after its energy firm RAO Nordic threatened to cut off supplies over payment arrears, an official for Finland's grid operator told @AFP
ล่าสุด รัฐเซียนงดจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ฟินแลนด์เมื่อคืนหลังจากบริษัทพลังงาน RAO Nordic ของรัฐเซียขู่ว่าจะตัดการจัดส่งเนื่องจากค้างชำระการจ่ายหนี้, เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเครือข่ายไฟฟ้าฟินแลนด์กล่าวกับสำนักข่าวเอพีเอ็ฟ

The border crossing between Finland and Russia in Nuijamaa
ภาพถ่ายทางข้ามชายแดนระหว่างฟินแลนด์และรัฐเซียในเมืองนุยจามา

คำศัพท์ข่าว
- suspend (v) = ระงับชั่วคราว, ยกเลิกชั่วคราว, แขวน
- energy firm (n) = บริษัทที่ทำธุรกิจด้านพลังงาน
- threaten (v) = ข่มขู่, คุกคาม, ทำให้ตกอยู่ในความเสี่ยง/ความหวาดลัว
- grid operator = เครือข่ายไฟฟ้า(เส้นทางจากผู้ผลิตไฟฟ้านำไปสู่ผู้บริโภค)


แหล่งข่าว : CNN
US Secretary of Defense Lloyd Austin used the first call between the two in 84 days to urge Defense Minister Sergei Shoigu to implement an "immediate ceasefire," according to a brief readout of the call.
ลอยด์ ออสติน รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาใช้โทรศัพท์สายแรกระหว่างสองประเทศในรอบ 84 วันเพื่อขอให้เซอร์เก ชอยกู รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมทำให้มีการ "หยุดยิงในทันที" ตามข้อมูลสรุปที่ได้จากการโทรศัพท์

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- ceasefire (n) = การหยุดยิง, การพักรบ
- immediate (adj) = ทันที, ทันทีทันใด, ทันต่อเหตุการณ์
- implement (v) = นำมาใช้ (คำสั่ง, แผน, นโยบาย)
- readout (n) = (1)ข้อมูลที่ถูกประมวลผลแล้วแสดงผลผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกหรือคอมพิวเตอร์ (2)เนื้อหาการสนทนาทางโทรศัพท์
- urge (v) = กระตุ้น, โน้มน้าว, ชี้ชวน

No comments:

Post a Comment