โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Monday, May 16, 2022

ศัพท์ข่าวสั้นภาษาอังกฤษรายวัน 16-May-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : Reuters
Flood saves Ukrainian village from Russian occupation
น้ำท่วมช่วยรักษาหมู่บ้านของยูเครนจากการเข้ายึดครองของรัสเซีย
- occupation (n) = การยึดครอง
- save (v) = ช่วยปกปักรักษา, ช่วยให้ปลอดภัยจากจุดอันตราย/จากความรุนแรง


แหล่งข่าว : Reuters
Several spectators watched the ‘Super Flower Moon’ of May rise behind the ancient temple of Poseidon in Greece
ผู้ชมหลายคนเฝ้าดู 'Super Flower Moon' ในเดือนพฤษภาคมที่ขึ้นด้านหลังวัดโพไซดอนที่เก่าแก่ในกรีซ
- ancient (adj) = เก่าแก่มาก, โบราณ
- spectator (n) = ผู้เข้าชม(งาน, สถานที่ ฯล)
- watch (v) = ดู, ชม


แหล่งข่าว : Reuters
WATCH: Many people in India's capital New Delhi are facing water shortage in the scorching summer season
ดู :ผู้คนจำนวนมากในนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดีย กำลังเผชิญกับการขาดแคลนน้ำในฤดูร้อนที่แผดเผา
- face (v) = เผชิญหน้า
- scorching (adj) = ร้อนมาก, ร้อนจัด(สภาพอากาศ/แสงแดด)
- water shortage = สภาวะขาดแคลนน้ำ


แหล่งข่าว : Reuters
ICYMI: With new spray-paint technology, this robot is painting an eight-year-old prodigy's art onto a car in less than 30 minutes
เผื่อคุณยังไม่รู้ :ด้วยเทคโนโลยีใหม่ของสีสำหรับพ่น หุ่นยนต์ตัวนี้กำลังวาดภาพศิลปะของเด็กอัจฉริยะวัย 8 ขวบบนรถในเวลาน้อยกว่า 30 นาที
- eight-year-old (compound) = อายุแปดปี
- ICYMI (In Case you missed it) = ในกรณีที่คุณพลาดไป/ยังไม่รู้(อดดู, ไม่ได้เห็น)
- onto (prepo) = เคลื่อนที่บนพื้นผิว
- prodigy (n) = ผู้เป็นอัจฉริยะ, สิ่งพิเศษ

No comments:

Post a Comment