โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Monday, May 16, 2022

สินทรัพย์เรโนลต์ในรัสเซียตกเป็นของรัฐบาลเมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : New York Times
Renault agreed to sell its 68% stake in Russia’s biggest carmaker to a state-backed entity. The deal would allow Renault, the Western carmaker that is most exposed to Russia’s market, to buy back its stake if it chooses to return to the country.
เรโนลต์ตกลงที่จะขายหุ้น 68% ในบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ใหญ่ที่สุดของรัฐเซียให้กับนิติบุคคลที่รัฐสนับสนุน การตกลงนี้จะทำให้บริษัทเรโนลต์ผู้ผลิตรถยนต์ของยุโรปที่เปิดต่อตลาดรัฐเซียมากที่สุด และจะซื้อหุ้นของตัวเองคืนได้หากเลือกที่จะกลับสู่ประเทศนี้

คำศัพท์ข่าว
- be exposed to something = เปิดรับสิ่งที่เข้ามา(ทั้งแง่บวกและลบของบริบท)
- deal (n) = การตกลง, การตกลงซื้อขาย
- entity (n) = หน่วยงาน, คณะบุคคล บริษัท องค์กร
- stake (n) = หุ้น
- state-backed (compopund) = รัฐบาลให้การสนับสนุน


แหล่งข่าว : AFP
UPDATE Russian assets of French company Renault have become state property, the industry and trade ministry says, as foreign firms leave Russia.
สินทรัพย์บริษัทเรโนลต์(รถยนต์)ของฝรั่งเศสในรัสเซียได้กลายเป็นทรัพย์สินของรัฐแล้ว, รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแถลงว่า เนื่องจากบริษัทต่างชาตินี้ออกจากประเทศรัฐเซีย

"Agreements were signed on the transfer of Russian assets of the Renault Group to the Russian Federation and government of Moscow"
"สัญญาได้รับการลงนามในการส่งต่อทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทเรโนลต์ในรัสเซีย ให้กับสหพันธรัฐรัสเซียและรัฐบาลของมอสโก"

คำศัพท์ข่าว
- asset (n) = ทรัพย์สิน
- become (linking verb) = กลายเป็น
- state property (n) = ทรัพย์สินของรัฐ
- transfer (v) = ส่งต่อ, ส่งให้, ถ่ายโอน
- be signed = ได้รับการลงนาม/ได้รับการเซ็นรับรอง(Passive Voice)

No comments:

Post a Comment