โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Thursday, May 5, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษโควิด-19 วันที่ 05-May-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : Reuters
The Omicron COVID variant is as severe as previous variants, unlike assumptions made in previous studies that it was more transmissible but less severe, a large study in the United States has found
งานศึกษาขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกาพบว่า ไวรัสกลายพันธุ์โควิดสายพันธุ์โอมิครอนมีความรุนแรงพอ ๆ กับสายพันธุ์ต่าง ๆก่อนหน้านี้ ต่างกับข้อสันนิษฐานที่ตั้งไว้ในการศึกษาครั้งก่อน ๆ ที่ว่ามันสามารถแพร่เชื้อได้มากกว่าแต่รุนแรงน้อยกว่า

คำศัพท์ข่าว
- assumption (n) = ข้อสันนิษฐาน
- severe (adj) = รุนแรง, สาหัส
- variant (n) = สิ่งที่ผันแปร, สายพันธุ์ที่เปลี่ยนจากเดิม, ไวรัสที่กลายพันธุ์


แหล่งข่าว : ABC
More than a third of parents — 38% — said that they plan to wait in order to see how the vaccine works for others, while 27% of parents reported that they will “definitely not” get their child vaccinated.
กว่าหนึ่งในสามของพ่อแม่ คือ 38% ที่พูดว่าพวกเขาวางแผนที่จะรอดูว่าวัคซีนมีผลอย่างไรต่อคนอื่น ๆ ขณะที่ 27% ของพ่อแม่รายงานว่าพวกเขาจะไม่ให้ลูกของพวกเขาฉีดวัคซีน "โดยเด็ดขาด"

คำศัพท์ข่าว
- definitely (adv) = อย่างแน่นอน
- in order to = เพื่อที่จะ
- will (Modalverb) = จะ (การใช้ Modal Verb ต้องตามด้วยกริยา V1 เสมอ)


แหล่งข่าว : AFP
VIDEO: US Secretary of State Antony Blinken has tested positive for Covid-19 and will shift to a virtual work schedule, the State Department says.
วิดิโอ: แอนโทนี บลิงเคน รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศมีผลตรวจโควิด-19เป็นบวก และจะเปลี่ยนเป็นตารางงานแบบเสมือนจริง, กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ แถลง

"The good news is that he is fully vaccinated, he is boosted, he is experiencing only mild symptoms," Ned Price tells reporters
"ข่าวดีก็คือเขาได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนและฉีดเข็มกระตุ้นภูมิแล้ว เขาจึงมีอาการเพียงเล็กน้อย", เน็ด ไพรซ์ บอกกับผู้รายงานข่าว

คำศัพท์ข่าว
- shift (v) = เลื่อน, เปลี่ยนแปลง
- symptom (n) = อาการ, อาการป่วย
- test positive = ทดสอบได้ผลเป็นบวก = (ผลตรวจเจอสิ่งผิดปกติที่ต้องการค้นในข่าวหมายถึงเชื้อโควิด)
- virtual work = การทำงานแบบเสมือนจริง, การทำงานระยะไกลผ่านคอมพิวเตอร์, การทำงานผ่านระบบออนไลน์

No comments:

Post a Comment