โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Thursday, May 19, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษโควิด-19 วันที่ 19-May-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : CBS
"This current wave of infections among kids could well land a lot of kids in the hospital"
"ระลอกล่าสุดของการติดเชื้อในหมู่เด็ก ๆ อาจทำให้เด็กจำนวนมากต้องเข้าโรงพยาบาล

COVID-19 cases among kids have climbed 76% in recent weeks, according to the American Academy of Pediatrics.
การติดเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มเด็กไต่ขึ้น 76% ในไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ตามข้อมูลของสถาบันกุมารเวชศาสตร์แห่งสหรัฐอเมริกา

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- could (Modal Verb) = สามารถ, อาจจะ
- land in (phrasal verb) = นำเข้าสู่(สถานที่/สถานการณ์ย่ำแย่/เลวร้าย)
- well (adv) = มาก, เข้มข้น(ใช้เพื่อเน้นระดับการกระทำ/ความเข้มข้นของเหตุการณ์)


แหล่งข่าว : CNN
With symptomatic cases accounting for roughly 7% of the population of 25 million, the outbreak is a disaster for North Korea," writes Dr. Kee B. Park
"ด้วยผู้ติดเชื้อมีอาการนับได้คร่าว ๆ เป็น 7% ของจำนวนประชากร 25 ล้านคน การปะทุขึ้นของโรคครั้งนี้เป็นหายนะสำหรับเกาหลีเหนือ", ความเห็นจากดร.กี บี พาร์ค ผู้เขียน

คำศัพท์ข่าว
- account for (phrasal verb) = คิดเป็นจำนวน, คิดเป็นสัดส่วน, ส่วนหนึ่งของผลรวม
- disaster (n) = ภัยพิบัติ, ความหายนะ
- population (n) = ประชากร/จำนวนประชากร (ผู้คนที่อาศัยอยู่ในเขตแดนทางการเมืองหรือภูมิศาสตร์)
- symptomatic (adj) = อาการ, สิ่งที่แสดงอาการ


แหล่งข่าว : New York Times
Breaking News: More than 75% of long Covid patients in the U.S. were not hospitalized when they were first infected — yet months later, they were experiencing symptoms that were diagnosed as post-Covid conditions, a large study found.
ข่าวด่วน: งานศึกษาขนาดใหญ่พบว่ามากกว่า70% ของผู้ป่วยลองโควิดในสหรัฐอเมริกาไม่ได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตอนที่พวกเขาติดเชื้อครั้งแรก และหลายเดือนต่อมาพวกเขาก็กำลังมีอาการที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นภาวะหลังป่วยโควิด

คำศัพท์ข่าว
- condition (n) = สภาวะ, สภาพ
- diagnose (v) = ตรวจวินิจฉัย, ตรวจโรค
- experience (n) = ประสบการณ์
- long COVID (n) = ลองโควิด(ภาวะอาการเจ็บป่วยแม้จะหายจากโรคโควิด-19 แล้ว)
- not (adv) = ใช้ตามหลัง" Ver to be", "Modal Verb" และ "Verb to have"

No comments:

Post a Comment