โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Sunday, May 22, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษโควิด-19 วันที่ 22-May-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : Reuters
Shanghai reopens some public transport, still on high COVID alert
เซี่ยงไฮ้เปิดการคมนาคมสาธารณะบางแห่ง ขณะยังคงเตรียมพร้อมรับมือโควิด

คำศัพท์ข่าว
- alert (n) = ตื่นตัว
- reopen (v) = เปิดใหม่อีกครั้ง, กลับมาเปิดให้บริการใหม่


แหล่งข่าว : New York Times
In a sign of growing concern about the spread of new coronavirus infections, the CDC is now saying that all people 50 or older should get a second booster shot if at least four months have passed since their first booster dose.
สัญญาณความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการแพร่กระจายของการติดเชื้อไวรัสโคโรนาครั้งใหม่ คือศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคระบุในตอนนี้ว่าคนที่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไปควรรับวัคซีนกระตุ้นที่ 2 หากผ่านไปแล้ว 4 เดือนนับจากได้รับวัคซีนกระตุ้นเข็มแรก

คำศัพท์ข่าว
- at least (adv) = อย่างน้อย, อย่างน้อยที่สุด
- booster dose = บูสเตอร์โดส,วัคซีนเสริมพิเศษจากมาตรฐาน
- growing (adj) = ที่เติบโตขึ้น, ที่เพิ่มขึ้น


แหล่งข่าว : ABC
COVID-19 cases are increasing in the United States — and could get even worse over the coming months, federal health officials warned.
ผู้ติดเชื้อโควิด 19 กำลังเพิ่มจำนวนขึ้นในสหรัฐอเมริกา และอาจเลวร้ายยิ่งขึ้นในอีกไม่กี่เดือนที่กำลังมาถึง, เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของรัฐบาลกลางกล่าว

คำศัพท์ข่าว
- could (Modal Verb) = สามารถ, อาจจะ (การใช้ Modal Verb ต้องตามด้วยกริยา V1 เสมอ)
- federal (adj) = สหพันธรัฐ, รัฐบาลกลาง (ระบบที่ปกครองโดยรัฐบาล 2 ระดับ คือ รัฐบาลกลาง และรัฐบาลมลรัฐ)
- increase (v) = เพิ่มขึ้น

- get(UK) /got/gotten = ได้ / เข้าใจ (Irregular-Verb)
- get(US) /gotten/gotten = ได้ / เข้าใจ (Irregular-Verb)


แหล่งข่าว : CNN
North Korea claims its Covid outbreak is slowing, with its state-run media reporting a "positive trend" that has seen the daily number of new "fever cases" drop below 200,000.
เกาหลีเหนืออ้างว่าการระบาดของไวรัสโควิด-19 กำลังชะลอตัว โดยสื่อของรัฐรายงานว่า "มีแนวโน้มเป็นบวก" ซึ่งเห็นจำนวน "ผู้ป่วยไข้" รายใหม่ลดลงต่ำกว่า 200,000 ราย

คำศัพท์ข่าว
- drop (v) = ร่วง, หล่น, ปล่อยทิ้ง, ยกเลิก, ปลดออก
- fever case (n) = ผู้ป่วยไข้, ผู้ป่วยที่มีอาการไข้
- positive trend = มีแนวโน้มเป็นบวก, มีแนวโน้มว่าดี
- state-run (compound) = ดำเนินการโดยรัฐ/รัฐบาล
- slow (v) = ทำให้ชะลอ, ช้าลง

No comments:

Post a Comment