โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Saturday, May 21, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษโควิด-19 วันที่ 21-May-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : CNN
North Korea has announced an "explosive" outbreak of Covid-19, reporting more than 1.7 million cases of what it refers to as "fever" in little more than a week since its first reported case.
เกาหลีเหนือได้ประกาศการระบาดของ "โควิด-19" ที่ "ระเบิด" โดยรายงานผู้ป่วยที่เรียกว่า "ไข้" มากกว่า 1.7 ล้านรายในเวลาน้อยกว่าหนึ่งสัปดาห์นับตั้งแต่มีรายงานผู้ป่วยรายแรก

คำศัพท์ข่าว
- announce (v) = ประกาศ, แถลงการณ์
- fever (n) = เป็นไข้, อาการไข้
- explosive (adj) = เกี่ยวกับระเบิด, แตกกระจายเหมือนระเบิด
- refer (v) = อ้างถึง, ส่งถึง


แหล่งข่าว : ABC
North Korea says that nearly 10% of its 26 million people have fallen ill and 65 people have died amid its first COVID-19 outbreak.
เกาหลีเหนือกล่าวว่าเกือบ 10% ของประชาชน 26 ล้านคนล้มป่วยและ 65 คนเสียชีวิตท่ามกลางการระบาดของโควิด-19 ครั้งแรก

คำศัพท์ข่าว
- amid (prepo) = ท่ามกลาง
- fall ill/be taken ill (phrase) = ล้มป่วย/ป่วยกระทันหัน
- outbreak (n) = การประทุ, การระบาดของโรค


แหล่งข่าว : Reuters
N.Korea reports over 200,000 fever cases for 5th day amid COVID wave
เกาหลีเหนือรายงานผู้ป่วยทีมีอาการไข้กว่า 200,000 ราย เป็นวันที่ 5 ท่ามกลางคลื่นโควิด

คำศัพท์ข่าว
- fever case (n) = ผู้ป่วยเป็นไข้/มีอาการไข้
- wave (n) = คลื่น, ระลอกคลื่น, คลื่นพลัง(ในขาวหมายถึง คลื่นการระบาดของโรค)

No comments:

Post a Comment