โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Saturday, May 21, 2022

ศัพท์ข่าวสั้นภาษาอังกฤษรายวัน 21-May-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : AFP
When Finland decided to seek NATO membership, a small brewery in Savonlinna decided to celebrate by launching a new beer in honour of the military alliance
เมื่อฟินแลนด์ตัดสินใจที่จะหาทางเข้าเป็นสมาชิกนาโต้ ผู้ผลิตเครื่องดื่มขนาดเล็กในเมืองซาวอนลินนาตัดสินใจจะฉลองโดยการเปิดตัวเบียร์ใหม่เพื่อแสดงการให้เกียรติแก่พันธมิตรทางการทหาร

คำศัพท์ข่าว
- brewery (v) = โรงเบียร์, แหล่งผลิตเบียร์ในเชิงพาณิชย์
- by launching (Prepo + Gerund)
- seek (v) = พยายามหาหนทาง(เพื่อให้ได้/เพื่อบรรลุวัตถประสงค์)


แหล่งข่าว : CNN
Researchers from the Met Office in the United Kingdom and Osaka Metropolitan University in Japan say the climate crisis and urban warming have pushed forward the "peak bloom" flowering period by 11 days
นักวิจัยจากสำนักงานอุตุนิยมวิทยาในสหราชอาณาจักรและมหาวิทยาลัยเมโทรโพลิตันโอซากาในญี่ปุ่นระบุว่า วิกฤติสภาพภูมิอากาศและความร้อนในเขตเมืองได้ผลักให้ช่วงเวลาที่มีดอกไม้ "เบ่งบานมากที่สุด" ไปข้างหน้า(เร็วขึ้น)ประมาณ 11 วัน

คำศัพท์ข่าว
- flowering (adj) = เบ่งบาน, บานสะพรั่ง
- climate crisis (n) = วิกฤตสภาพภูมิอากาศ
- urban (adj) = ในเมือง, เกี่ยวกับเมือง, เขตเมือง


แหล่งข่าว : AFP
#UPDATE Billionaire Elon Musk, on a visit to Brazil Friday, announced a project to bring internet access to schools in the Amazon and improve satellite monitoring of the rainforest
ล่าสุด ในการเยือนประเทศบราซิลเมื่อวันศุกร์ อีลอน มัสก์ มหาเศรษฐีพันล้าน ประกาศแผนที่จะนำการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตให้กับโรงเรียนในแอมะซอน และพัฒนาการเฝ้าสังเกตการณ์ป่าฝนทางดาวเทียม

คำศัพท์ข่าว
- rainforest (n) = ป่าฝน(พื้นที่ป่าหนาทึบในเขตร้อนซึ่งมีฝนตกมาก)
- internet access (n) = การเข้าถึงอินเตอร์เน็ต/
- improve (v) = ปรับปรุง, ทำให้ดีขึ้น
- project (n) = แผน, โครงการ


แหล่งข่าว : CNN
Carmen Electra has entered the world of OnlyFans.
คาร์เมน อีเลคตร้าได้เข้าสู่โลกของโอนลิแฟนส์แล้ว

คำศัพท์ข่าว
- stand over (phrasal verb) = ดู, จ้องมองอย่างใกล้ชิด
- subscription service (n) = ธุรกิจที่ให้บริการสำหรับสมาชิกเท่านั้น


แหล่งข่าว : AFP
UPDATE Russian supply of natural gas to Finland was halted Saturday, Finnish energy company Gasum said, after the Nordic country refused to pay in rubles
ล่าสุด การส่งก๊าซธรรมชาติของรัฐเซียให้ฟินแลนด์ถูกระงับลงชั่วคราว, บริษัทพลังงานกาซัมของฟินแลนด์แถลง หลังจากประเทศนอร์ดิกแห่งนี้ปฏิเสธที่จะจ่ายเป็นเงินรูเบิ้ล

Gasum said that gas would instead be supplied through the Balticconnector pipeline, which connects Finland to Estonia
บริษัทกาซัมแถลงว่าก๊าซเหล่านั้นจะได้รับการจัดส่งแทนผ่านทางท่อส่งก๊าซบอลติกคอนเน็คเตอร์ที่เชื่อมฟินแลนด์กับเอสโทเนีย

คำศัพท์ข่าว
- halt (v) หยุด, ยับยั้ง
- instead (adv) = แทน, แทนที่
- pay (v) = จ่าย
- refuse (v) = ปฏิเสธ
- would (Modal Verb) = จะ, อาจจะ

No comments:

Post a Comment