โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Monday, May 23, 2022

ศัพท์ข่าวสั้นภาษาอังกฤษรายวัน 23-May-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : CNN
Hair can soak up around five times its weight in oil; one San-Francisco-based non-profit organization is using donated hair to soak up oil spills on land and at sea.
เส้นผมสามารถดูดซับน้ำมันได้ห้าเท่าของน้ำหนักของมัน องค์กรไม่แสวงหากำไรแห่งหนึ่งในซานฟรานซิสโกกำลังใช้เส้นผมที่ได้รับบริจาคเพื่อซับน้ำมันที่หกบนพื้นดินและที่ทะเล

คำศัพท์ข่าว
- donated (adj) = ของบริจาค
- non-profit (compound) = ไม่แสวงหากำไร
- soak up (phrasal verb) = ดูดซับของเหลว
- San-Francisco-based (compound) = (ฐาน/ที่มั่น/สำนักงาน)ตั้งอยู่ที่ซานฟรานซิสโก


แหล่งข่าว : ABC
An analysis, led by an international team of scientists, indicates that pollution played a role in 9 million deaths globally in 2019.
งานวิเคราะห์ชิ้นหนึ่งซึ่งนำโดยทีมนักวิทยาศาสตร์นานาชาติ ชี้ว่ามลพิษมีบทบาทในการเสียชีวิตของ 9 ล้านคนทั่วโลก

คำศัพท์ข่าว
- death (n) = การเสียชีวิต
- indicate (v) = ชี้ให้เห็น, บ่งชี้, บ่งบอก
- pollution (n) = ภาวะมลพิษ, การทำให้สกปรก, การทำให้เป็นมลพิษ
- globally (adv) = ทั่วโลก


แหล่งข่าว : Reuters
Polluted water flowing from an iron ore mine in eastern Slovakia has turned the Slana River orange, killing fish and wildlife on a long stretch before it reaches Hungary in what is fast developing into an ecological disaster.
น้ำมีมลพิษที่กำลังไหลจากเหมืองแร่เหล็กทางตะวันออกของสโลวาเกียทำให้แม่น้ำสลานากลายเป็นสีส้ม คร่าชีวิตปลาและสัตว์ป่าบนทางทอดยาวก่อนจะไหลเข้าสู่ฮังการี ซึ่งกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นหายนะทางนิเวศวิทยา

คำศัพท์ข่าว
- develop (v) = พัฒนา, ก้าวเข้าสู่
- disaster (n) = ภัยพิบัติ, ความหายนะ
- ecological (adj) = ทางด้านนิเวศวิทยา
- flow (v) = ไหล(อากาศ/ของเหลว)
- iron ore mine (n) = เหมืองแร่เหล็ก
- turn (v) = เลี้ยว, หันเห, กลายเป็น


แหล่งข่าว : New York Times
When she needed surgery after a car accident, the hospital said she'd have to pay about $1,337. But after the surgery, the hospital claimed it “misread” her insurance card — and billed her $229,112. When she didn’t pay, the hospital's operator sued her.
เมื่อเธอจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดหลังอุบัติเหตุรถยนต์ โรงพยาบาลบอกว่าเธอต้องจ่ายเงินประมาณ 1,337 ดอลลาร์ แต่หลังจากการผ่าตัดโรงพยาบาลอ้างว่าอ่านบัตรประกันสุขภาพของเธอ "ผิด" และเรียกเก็บเงินเธอ 229,112 ดอลลาร์ เมื่อเธอไม่จ่ายแพทย์ผ่าตัดของโรงพยาบาลก็ฟ้องร้องเธอ

คำศัพท์ข่าว
- bill (v) = เรียกเก็บเงิน, คิดค่าบริการ
- have to = จำเป็นต้อง (ด้วยเหตุจำเป็น, ต้องทำด้วยความฝืนใจ)
- need (v) = จำเป็น(ต้องมี/ต้องได้รับสิ่งจำเป็นพื้นฐานในการดำรงค์ชีวิต)
- pay (v) = จ่าย, ใช้จ่าย
- sue (v) = ฟ้องร้อง
- surgery (n) = การผ่าตัด, การทำศัลยกรรม


แหล่งข่าว : AFP
Britain is seeing daily infections of the rare monkeypox virus that are unconnected to any travel to West Africa, where the disease is endemic, a health official said on Sunday
สหราชอาณาจักรกำลังเจอการติดเชื้อฝีดาษลิงที่พบได้น้อยทุกวัน ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปแอฟริกาตะวันตกที่โรคนี้เป็นโรคเฉพาะถิ่น, เจ้าหน้าที่สาธารณสุขแถลงเมื่อวันเสาร์

คำศัพท์ข่าว
- endemic (n) = โรคประจำท้องถิ่น(โรคหรืออาการที่พบได้บ่อยในพื้นที่เฉพาะ)
- monkeypox (n) = โรคฝีดาษลิง
- rare (adj) = พบเห็นได้น้อย, เกิดขึ้นได้ยาก
- unconnected (adj) = ไม่เกี่ยวข้อง, ไม่เชื่อมโยง

No comments:

Post a Comment