โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Monday, May 23, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษโควิด-19 วันที่ 23-May-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : ABC
Beijing has extended orders for workers and students to stay home and ordered additional mass testing as cases of COVID-19 again rise in the city.
ปักกิ่งขยายคำสั่งสำหรับคนทำงานและนักเรียนให้อยู่บ้าน และสั่งเพิ่มการตรวจขนานใหญ่เนื่องจากมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นในเมืองอีกครั้ง

คำศัพท์ข่าว
- extend (v) = ยื่น, ขยาย, เพิ่ม, ขยายออกไป
- mass (adj) = จำนวนมาก, มหาศาล
- order (v) = สั่ง, ออกคำสั่ง


แหล่งข่าว : CNN
Three child-size doses of the Pfizer/BioNTech Covid-19 vaccine appeared to be safe and showed a strong immune response in children ages 6 months to 5 years, the companies said.
วัคซีนโควิด-19 สามเข็มขนาดสำหรับเด็กของไฟเซอร์/ไบโอเอ็นเทค ดูเหมือนจะมีความปลอดภัยและแสดงการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงในเด็ก 6 เดือนถึง 5 ปี, บริษัทแถลง

คำศัพท์ข่าว
- child-size (compound) = ขนาด/ปริมาณสำหรับเด็ก
- safe (adj) = ปลอดภัย
- strong (adj) = แข็งแรง, เข้มแข็ง


แหล่งข่าว : Reuters
Beijing authorities extended work-from-home guidance for many of its 22 million residents to stem a COVID outbreak, while Shanghai deployed more testing and curbs to hold on to its hard-won 'zero COVID' status after two months of lockdown
หน่วยงานต่าง ๆ ของปักกิ่งขยายเวลาคำแนะนำการทำงานจากที่บ้านให้กับผู้อยู่อาศัยจำนวนมากใน 22 ล้านคนของเมืองเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด ขณะที่เซี่ยงไฮ้จัดให้มีการตรวจหาเชื้อเพิ่มขึ้น และควบคุมเพื่อคงไว้ซึ่งสถานะการบรรลุ 'โควิดเป็นศูนย์' ที่ได้มาอย่างยากลำบากหลังสองเดือนของการล๊อคดาวน์

คำศัพท์ข่าว
- guidance (n) = แนวทางปฏิบัติ
- resident (n) = ผู้อยู่อาศัย, ชาวบ้าน/ประชาชน/คนในพื้นที่
- work-from-home (compound) = ทำงานจากที่บ้านแทนออฟฟิส/ใช้บ้านเป็นออฟฟิสเพื่อทำงาน


แหล่งข่าว : ABC
BREAKING: Pfizer says its three-dose vaccine is 80% effective against symptomatic omicron COVID-19 infection among children 6 months to under 5 years old.
ด่วน: ไฟเซอร์แถลงว่าวัคซีนสามโดสของบริษัทมีประสิทธิภาพต้านการติดเชื้อโควิด-19 ที่เกิดจากโอมิครอนแบบมีอาการได้ 80% ในกลุ่มเด็ก 6 เดือนถึง 5 ปี

คำศัพท์ข่าว
- among (prepo) = ท่ามกลาง, อยู่ในบรรดา, รวมอยู่ในกลุ่ม
- infection (n) = การติดเชื้อ
- symptomatic (adj) = อาการ, สิ่งที่แสดงอาการ

No comments:

Post a Comment