โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Monday, May 23, 2022

ไบเดนแห่งสหรัฐกล่าวชัดเจนจะใช้กองกำลังทหารปกป้องไต้หวันหากถูกจีนรุกรานเมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : The Wall Street Journal
President Biden’s commitment that the U.S. will defend Taiwan further erodes a decades-old policy of ambiguity on how Washington would respond to a Chinese attack on the island, despite his aides saying that nothing has changed
การให้คำมั่นสัญญาของประธานาธิบดีไบเดนที่สหรัฐฯ จะปกป้องไต้หวันได้กัดเซาะทำลายนโยบายที่คลุมเครือมายาวนานหลายสิบปีว่าวอชิงตันจะตอบโต้การโจมตีของจีนอย่างไรต่อจีน แม้ว่าผู้ช่วยของเขาจะบอกว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง

คำศัพท์ข่าว
- ambiguity (n) = ความคลุมเครือ
- commitment (n) = สัญญา, การให้คำมั่นสัญญา
- decades-old (compound) = ระยะเวลาหลายสิบปี/หลายทศวรรษ
- defend (v) = พิทักษ์, ปกป้อง
- despite (prepo) = แม้จะมี, แม้ว่า
- further (adv) = เพิ่มขึ้น, มากไปกว่านี้
- Washington = กรุงวอชิงตันเมืองหลวงของอเมริกา (ความหมายเชิงสัญลักษณ์หมายถึงอเมริกา)


แหล่งข่าว : AFP
VIDEO: President Joe Biden says United States would defend Taiwan militarily if Beijing invaded the self-ruled island.
วิดิโอ: ประธานาธิบดีโจ ไบเดนกล่าวว่า สหรัฐอเมริกาจะปกป้องกองทัพไต้หวันหากปักกิ่งรุกล้ำเกาะที่ปกครองตัวเองแห่งนี้

"That's the commitment we made... We agreed with the One China policy, we signed on to it... but the idea that it can be taken by force is just not appropriate"
"นั่นเป็นคำมั่นสัญญาที่เราได้ทำไว้ เราเห็นด้วยกับนโยบายจีนเดียว เรายอมรับมัน แต่ความคิดที่ว่าเกาะจะถูกยึดไปโดยการใช้กำลังเป็นเรื่องไม่เหมาะสมเลย, เขากล่าว

คำศัพท์ข่าว
- agree with (phrasal verb) = เห็นด้วย
- commitment (n) = การให้คำมั่นสัญญา
- self-ruled (compound) = ปกครองตนเอง
- sign on (phrasal verb) = (1)ยอมรับเงื่อนไข/แนวคิด (2)ใส่รหัสเพื่อยอมรับเงื่อนไขล๊อกอินเข้าใช้งาน
- Taiwan militarily (n) = กองทัพไต้หวัน


แหล่งข่าว : The Wall Street Journal
President Biden said the U.S. would defend Taiwan militarily from aggression from China
ประธานาธิบดีไบเดนกล่าวว่าสหรัฐฯ จะใช้กองกำลังทหารปกป้องแก่ไต้หวันจากการรุกรานจากจีน

คำศัพท์ข่าว
- aggression (n) = ความก้าวร้าว, รุกราน, พฤติกรรมที่เป็นศัตรูหรือรุนแรงต่อผู้อื่น
- would (Modal Verb) = จะ, อาจจะ


แหล่งข่าว : Reuters
Biden says he would be willing to use force to defend Taiwan
ไบเดน เผย พร้อมใช้กองกำลังทหารปกป้องไต้หวัน

คำศัพท์ข่าว
- force (n) = เหล่าทัพ, กองกำลัง, กองกำลังทหาร
- willing (adj) = ยินดี, เต็มใจ, ซึ่งสมัครใจ

No comments:

Post a Comment