โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Monday, May 23, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษการเมือง วันที่ 23-May-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : Reuters
U.S. President Joe Biden and leaders from Australia, India and Japan vowed to stand together for a free and open Indo-Pacific, as the Quad discussed countering China and shared concerns over Russia's war with Ukraine
ประธานาธิบดี โจ ไบเดน แห่งสหรัฐฯ และผู้นำจากออสเตรเลีย อินเดีย และญี่ปุ่น ให้คำมั่นว่าจะยืนหยัดร่วมกันเพื่อสร้างอินโด-แปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้าง ในขณะที่กลุ่มควอดหารือเกี่ยวกับการโต้กลับจีน และแบ่งปันข้อกังวลเกี่ยวกับการทำสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครน

คำศัพท์ข่าว
- countering (n) = การโต้กลับ, การตอบโต้
- Quad = "ควอด" กลุ่มความร่วมมือของสหรัฐฯ, ออสเตรเลีย, อินเดีย และญี่ปุ่น เพื่อคานอำนาจของจีน
- vow (v) = ให้คำมั่น, สัญญา, สาบาน
- discuss (v) = พูดคุยแลกเปลี่ยน, หารือ, ปรึกษา, สนทนา(ศัพท์การเมือง)


แหล่งข่าว : AFP
UPDATE President Joe Biden announces in Tokyo the launch of a new Asia-Pacific trading network with an initial 13 countries signing up, including India and Japan, although questions remain over the pact's effectiveness
ล่าสุด ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ประกาศในกรุงโตเกียวเรื่องการเปิดเครือข่ายการค้าเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งเบื้องต้นจะมี 13 ประเทศลงชื่อเข้าร่วมโดยรวมทั้งอินเดียและญี่ปุ่น แม้ว่ายังคงมีคำถามเรื่องประสิทธิผลของข้อตกลงนี้

คำศัพท์ข่าว
- effectiveness (n) = ประสิทธิผล, ผลลัพธ์ที่แท้จริง
- sign up (phrasal verb) = ลงชื่อเข้าร่วม(ตกลงที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัด)
- trading (adj) = เกี่ยวกับการค้า


แหล่งข่าว : ABC
President Joe Biden is wrapping up a five-day visit to Asia on Tuesday by having talks with Australia's new prime minister and what could be a more difficult conversation with India's leader.
ประธานาธิบดี โจ ไบเดน กำลังจะสิ้นสุดการเดินทางเยือนเอเชียเป็นเวลา 5 วันในวันอังคารนี้ โดยพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของออสเตรเลีย และที่อาจยากยิ่งกว่าคือการพูดคุยกับผู้นำของอินเดีย

คำศัพท์ข่าว
- conversation (n) = การสนทนา, การพูดคุย
- difficult (adj) = ยาก, ยุ่งยาก, ลำบาก
- wrap up something (phrasal verb) = สิ้นสุด, เสร็จสิ้น(ได้ข้อสรุปที่มักจะประสบความสำเร็จด้วยดี ในข่าวหมายถึงการเยือนเอเชียของไบเดนผ่านไปด้วยดี)

No comments:

Post a Comment