โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Tuesday, May 24, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษการเมือง วันที่ 24-May-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย
แหล่งข่าว : Reuters
Taliban to sign pact with UAE on running Afghan airports
ตาลีบันจะลงนามในข้อตกลงร่วมกับสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในการดำเนินงานสนามบินอัฟกานิสถาน

คำศัพท์ข่าว
- pact (n) = ข้อสัญญา, ข้อตกลงอย่างเป็นทางการ
- sign (v) = ลงนาม, เซ็นต์ชื่อ(รับรอง/อนุมัติ/ตกลง)
- to = จะ(ใช้แทนwill)


แหล่งข่าว : AFP
90-year-old Cardinal Joseph Zen - one of Asia's highest-ranking Catholic clerics - appears in a Hong Kong court charged with failing to properly register a protest defence fund, after he was initially arrested under the city's national security law
พระคาร์ดินัลโจเซฟ เซน วัย 90 ปี ซึ่งเป็นหนึ่งในนักบวชคาทอลิกที่มีตำแหน่งสูงสุดในเอเชีย ถูกศาลฮ่องกงตั้งข้อหาการทำผิดในการจดทะเบียนอย่างถูกต้อง ตั้งกองทุนปกป้องการประท้วงหลังจากที่เขาถูกจับกุมในเบื้องต้นภายใต้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติของเมือง
- defence (n) = ปกป้อง/พิทักษ์
- failing (n) = การทำผิดพลาด
- highest-ranking (compound) = ระดับสูงสุด/ระดับหัวหน้าสูงสุด/ตำแหน่งสูงสุด
- initially (adv) = ตั้งแต่แรก, ในเบื้องต้น
- properly (adv) = อย่างเหมาะสม, อย่างถูกต้อง
- protest defence fund = กองทุนปกป้องกันการประท้วง(สนับสนุนการประท้วง)
- register (v) = จดทะเบียน/ลงทะเบียน/ขึ้นทะเบียน
- charge with = ตั้งข้อหา

หมายเหตุ พระคาร์ดินัลจดทะเบียนตั้งกองทุนถูกต้องตามกฏหมาย แต่มีจุดประสงคจัดหาเงินทุนให้กลุ่มผู้ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตย จึงโดนศาลฮ่องกงตั้งข้อหาละเมิดกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติ


แหล่งข่าว : AFP
UPDATE Germany has called for a transparent investigation into "shocking" allegations of human rights abuses targeting the Uyghur minority in Xinjiang, after a media consortium published leaked documents that appeared to catalogue the violations
ล่าสุด เยอรมนีได้เรียกร้องการสอบสวนที่โปร่งใสในข้อกล่าวหา "ที่น่าตกใจ" เรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยมุ่งไปที่ชนกลุ่มน้อยชาวอุยกูร์ในเขตซินเจียง หลังมีสื่อหนึ่งในหน่วยควบคุมดูแลอินเทอร์เน็ตเผยแพร่เอกสารรั่วออกสู่สาธารณะที่ดูเหมือนเพื่อทำรายการละเมิดอย่างเป็นระบบ

คำศัพท์ข่าว
- catalogue (v) = ทำรายการ/ทำบัญชีรายชื่อ/จัดหมวด/จัดกลุ่ม(อย่างเป็นระบบ)
- consortium (n) = สมาคม, สมาคมธุรกิจ
- leaked (adj) = รั่วไหล
- minority (n) = ชนกลุ่มน้อย, เสียงส่วนน้อย
- transparent (adj) = โปร่งใส, โปร่งแสง
- publish (v) = ตีพิมพ์, เผยแพร่

No comments:

Post a Comment