โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Tuesday, May 24, 2022

กองทัพรัสเซียขโมยเมล็ดพืชของยูเครนเมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : CNN
Exclusive satellite images from US company Maxar Technologies show Russian forces stealing grain from ports in Ukraine. CNN’s @MarquardtA reports.
ภาพถ่ายดาวเทียมพิเศษจากบริษัทแม็กซาเทคโนโลยี ของสหรัฐฯเผยให้เห็นกองกำลังรัสเซียกำลังขโมยเมล็ดพืชจากท่าเรือในยูเครน @MarquardtAของสำนักข่าวซีเอ็นเอ็น รายงาน

คำศัพท์ข่าว
- exclusive (adj) = พิเศษ
- force (n) = เหล่าทัพ, กองกำลัง, กองกำลังทหาร
- grain (n) = เมล็ดข้าว, เมล็ดพืช
- image (n) = ภาพถ่าย, ภาพถ่ายจากกล้อง
- port (n) = ท่าเรือ
- satellite image (n) = ภาพถ่ายดาวเทียม/ภาพถ่ายจากดาวเทียม
- steal/stole/stolen (Irregular-Verb) = ขโมย


แหล่งข่าว : CNN
Russia's theft of Ukrainian grain appears to be ramping up as it continues its war on the country, according to new satellite photos of the Crimean port of Sevastopol
การขโมยธัญพืชยูเครนของรัสเซียดูเหมือนจะกระทำเพิ่มมากขึ้นในขณะที่ยังคงทำสงครามของตนเองกับประเทศยูเครนต่อไป อ้างอิงตามภาพถ่ายดาวเทียมใหม่ที่ท่าเรือไครเมียของเมืองเซวาสโทพอล

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- appear (v) = ปรากฏ, ดูเหมือนว่า
- ramp up (phrasal verb) = ดำเนินกิจกรรมเพื่อให้ได้ผลผลิตมากขึ้น
- satellite photo (n) = ภาพถ่ายดาวเทียม/ภาพถ่ายจากดาวเทียม
- theft (n) = การขโมย, การลักทรัพย์

No comments:

Post a Comment