โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, May 27, 2022

ศัพท์ข่าวสั้นภาษาอังกฤษรายวัน 27-May-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : Reuters
Japan reiterated on Friday its policy to reduce reliance on coal-fired electricity generation as much as possible, with plans to phase out inefficient coal power plants towards 2030.
ญี่ปุ่นกล่าวย้ำนโยบายที่จะลดการพึ่งพาการสร้างไฟฟ้าจากพลังงานถ่านหินให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เมื่อวันศุกร์ และมีแผนที่จะค่อย ๆ เลิกใช้โรงงานพลังงานถ่านหินที่ไม่มีประสิทธิภาพถึงปี 2030

คำศัพท์ข่าว
- coal-fired (compound) = ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง
- inefficient (adj) = ซึ่งไร้ประสิทธิภาพ, ไม่บรรลุผลผลิตสูงสุด, ล้มเหลวในการใช้เวลาหรือทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- phase out (phrasal verb) = ค่อย ๆเลิกใช้บางอย่าง/ลดการใช้เพื่อหยุดยุติการใช้อย่างถาวร
- reiterate (v) = พูดซ้ำ, เน้นย้ำ
- reliance (n) = การพึ่งพา


แหล่งข่าว : New York Times
A fire swept through a neonatal ward at a hospital in central Senegal on Wednesday, turning joy over births to shock and grief. Eleven newborn babies died in the fire, devastating their families and shocking the country.
ไฟไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็วผ่านไปถึงหอทารกแรกคลอดที่โรงพยาบาลในใจกลางของประเทศเซเนกัลเมื่อวันพุธ เปลี่ยนความยินดีในการเกิดกลายเป็นความตื่นตกใจและโศกเศร้า มีทารกแรกคลอด 7 คนเสียชีวิตในกองเพลิง ทำลายครอบครัวของพวกเด็ก ๆ ให้เศร้าเสียใจอย่างหนักและทำให้ประเทศตื่นตลึงด้วยความตกใจ

คำศัพท์ข่าว
- fire swept = ไฟลุกลามอย่างรวดเร็ว/ทำลายล้างอย่างรวดเร็ว
- neonatal (adj) ทารกแรกเกิด
- through (adv, prepo) = ตลอดไปจนถึง, ผ่าน (ช่องทาง, กระบวนการ, วัตถุ)
- ward = หอ/แผนกผู้ป่วยใน(ผู้ป่วยนอนรพ.)
- devastate (v) = ทำลายล้าง, ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง


แหล่งข่าว : BBC
Chinese police leak reveals human cost of Uyghur incarceration
ข้อมูลการรั่วไหลของตำรวจจีนเผยให้เห็นค่าใช้จ่ายของมนุษย์ในการกักขังอุยกูร์

คำศัพท์ข่าว
- incarceration (n) = การกักขัง
- cost (n) = ราคา, ค่าใช้จ่าย(บางครั้งหมายถึงความเสียหาย/สิ่งอันตรายต่อบางสิ่ง)
- human cost (n) = (การกระทำที่)อันตรายต่อความเป็นมนุษย์
- leak (n) = การรั่วไหล
- uyghur (อุยกูร์) = ชาวอุยกูร์เป็นกลุ่มชาติพันธุ์มุสลิมที่อาศัยอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน

No comments:

Post a Comment