โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, May 27, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษการเมือง วันที่ 27-May-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : CNN
The Biden administration is preparing to step up the kind of weaponry it is offering Ukraine by sending advanced, long-range rocket systems that are now the top request from Ukrainian officials, multiple officials say
คณะบริหารของนายไบเดน กำลังเตรียมที่จะเพิ่มระดับประเภทอาวุธที่จะให้กับยูเครน โดยจะส่งระบบขีปนาวุธวิถีไกลล้ำยุคที่ตอนนี้เป็นสิ่งร้องขอสูงสุดจากเจ้าหน้าที่ยูเครน, เจ้าหน้าที่หลายคนกล่าว

คำศัพท์ข่าว
- administration (n) = รัฐบาล, คณะบริหาร, การบริหาร
- long-range (compound) = พิสัยไกล, ระยะไกล
- multiple (adj) = มาก, หลาย
- request (n) = การร้องขอ(การขอบางสิ่งบางอย่างโดยสุภาพหรือเป็นทางการ)
- step up (phrasal verb) = ก้าวขึ้น, เดินหน้า, ดำเนินการเพิ่ม
- weaponry (n) = อาวุธ/ สรรพวุธ/อาวุธยุทโธปกรณ์(อาวุธทุกชนิด)


แหล่งข่าว : CNN
Taiwan and the United States could begin talks to deepen trade and economic ties "in a few weeks," two senior Taiwanese government officials have told CNN
ไต้หวันและสหรัฐอเมริกาอาจเริ่มต้นการเจรจราเพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ด้านการค้าและเศรษฐกิจให้ลึกยิ่งขึ้น "ในสองสามสัปดาห์" นี้, เจ้าหน้าที่อาวุธโสของรัฐบาลไต้หวันบอกกับสำนักข่าวซีเอ็นเอ็น

คำศัพท์ข่าว
- deepen (v) = ทำให้ลึก, เพิ่มขึ้น
- senior (adj) = อาวุโส, ระดับสูง
- tie (n) = ความสัมพันธ์


แหล่งข่าว : AFP
UPDATE China has "no intention at all" to build a military base in the Solomon Islands, Foreign Minister Wang Yi said on Thursday, dismissing speculation about the purpose of its recent security pact with the island state
ล่าสุด จีน "ไม่มีเจตนาแม้สักนิด" ที่จะสร้างฐานทัพทหารในเกาะโซโลมอน, นายหวัง ยี่ รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดี โดยปฏิเสธการคาดเดาเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของสนธิสัญญาความร่วมมือด้านความมั่นคงของจีนกับประเทศซึ่งเป็นเกาะเมื่อไม่นานมานี้

คำศัพท์ข่าว
- at all = เลย, จริง ๆ, แต่ประการใด
- build (v) = สร้าง, ก่อสร้าง
- dismiss (v) = ปฏิเสธ, ปัดตก, ไม่สนใจ
- military base (n) = ฐานทัพ, ค่ายทหาร
- intention (n) = เจตนา, ความตั้งใจ
- island state (n) = ประเทศหรือรัฐที่มีภูมิประเทศเป็นเกาะ
- security pact (n) = สนธิสัญญาความมั่นคง
- speculation (n) = คาดการณ์, ประเมินสถานการณ์

No comments:

Post a Comment