โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Saturday, May 28, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษการเมือง วันที่ 28-May-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : CNN
Exclusive: Moscow is inciting genocide and committing atrocities intended to destroy the Ukrainian people, an independent report says
บทความพิเศษ: มอสโกกำลังยั่วยุให้มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และกระทำการโหดเหี้ยม มีความจงใจที่จะทำลายประชาชนชาวยูเครน, รายงานซึ่งมีความเป็นอิสระระบุ

คำศัพท์ข่าว
- atrocity (n) = ความโหดร้าย,ความป่าเถื่อน
- genocide (n) = การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
- incite (v) = ยั่วยุ, ยุยงให้เกิดความรุนแรง(กระตุ้นหรือปลุกปั่นให้เกิดความรุนแรง)
- independent (adj) = อิสระ, เป็นกลาง
- independent report (n) = รายงานอิสระ(รายงานที่มีความเป็นกลาง น่าเชื่อถือ ตรวจสอบได้)
- intend (v) = วางแผนไว้, ตั้งใจให้เกิดขึ้น (ในข่าวหมายถึง แผนการที่่ถูกกำหนดไว้)

รายงานดั่งกล่าวลงนามโดยนักวิชาการด้านกฎหมายชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญด้านการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มากกว่า 30 คน กล่าวหาว่ารัฐรัสเซียละเมิดอนุสัญญาการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แห่งสหประชาชาติหลายฉบับ


แหล่งข่าว : AFP
#BREAKING Beijing accuses Blinken of "smearing" China after the US Secretary of State delivered a speech calling for action to counterbalance Beijing's influence
ด่วน ปักกิ่งกล่าวโทษนายบลิงเค็นว่า "ใส่ร้ายป้ายสี" จีนหลังจากรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกากล่าวสุนทรพจน์เรียกร้องการดำเนินการเพื่อถ่วงดุลอิทธิพลของปักกิ่ง

คำศัพท์ข่าว
- accuse (v) = กล่าวหา, ตั้งข้อสงสัย
- call for (phrasal verb) = เรียกร้อง
- counterbalance (v) = ถ่วงดุลย์
- deliver a speech/lecture/address = กล่าวสุนทรพจน์กับผู้คนจำนวนมาก
- influence (v) = มีอิทธิพลจูงใจ, มีอิทธิพลต่อจิตใจ
- Secretary Of State = รัฐมนตรีต่างประเทศของ
- smeare (v) = ทำเลอะเทอะ, ใส่ร้ายป้ายสี, ทำลายชื่อเสียง


แหล่งข่าว : AFP
#UPDATE The war caused the Moscow-backed branch of Ukraine's Orthodox Church to sever ties with Russia, in a historic move against the Russian spiritual authorities
ล่าสุด สงครามทำให้โบสถ์นิกายออร์โธดอกซ์สาขาในยูเครนซึ่งมีมอสโกสนับสนุนอยู่จะตัดขาดความสัมพันธ์กับรัสเซีย ในการเคลื่อนไหวต่อต้านผู้มีอิทธิพลด้านจิตวิญญาณของรัสเซียครั้งประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่ง

คำศัพท์ข่าว
- against (prepo) = อิง, พิง, ยัน, ต้าน, เป็นปฏิปักษ์ต่อ
- historic (adj) = มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์, มีความสำคัญด้านประวัติศาสตร์
- Moscow-backed (adj) = มอสโกให้การสนับสนุน
- sever (v) = ตัดขาดความสัมพันธ์, แยกออก
- spiritual (adj) = เกี่ยวกับศาสนา

No comments:

Post a Comment