โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Saturday, May 28, 2022

ศัพท์ข่าวสั้นภาษาอังกฤษรายวัน 28-May-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : Nikkei Asia
New Zealand, California announce climate change partnership
นิวซีแลนด์ และแคลิฟอร์เนีย ประกาศความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

คำศัพท์ข่าว
- climate change (n) = สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในทางลบ (เกิดพายุ, เกิดน้ำท่วม, เกิดคลื่นความร้อนที่ร้ายแรง)
- partnership (n) = ความร่วมมือ, การทำงานร่วมกัน


แหล่งข่าว : ABC
The leaders of California and New Zealand have signed a pledge agreeing to help fight climate change.
ผู้นำแคลิฟอร์เนียและนิวซีแลนด์ได้ลงนามสนธิสัญญาเพื่อช่วยต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

คำศัพท์ข่าว
- sign (v) = ลงนาม, เซ็นต์ชื่อ(รับรอง/อนุมัติ/ตกลง)
- pledge agreeing = ข้อตกลง, สัญญา


แหล่งข่าว : CNN
https://twitter.com/cnThe World Health Organization reported that there are at least 650 cases of sudden and unexplained hepatitis in young children under investigation in 33 countries, an increase of about 36 cases over the last international update about a week ago.
องค์การอนามัยโลกรายงานว่ามีกรณีของตับอักเสบที่เกิดแบบปัจจุบันทันด่วนและไม่สามารถหาสาเหตุได้ในเด็กจำนวนอย่างน้อย 650 รายที่อยู่ภายใต้การสืบสวนใน 33 ประเทศ ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นราว 36 รายจากการรายงานล่าสุดเมื่อประมาณหนึ่งสัปดาห์ก่อน

คำศัพท์ข่าว
- case (n) = เคส, กรณี(คดี, ผู้ป่วย, คนติดเชื้อโรค)
- hepatitis (n) = โรคตับอักเสบ
- unexplained (adj) = ไม่สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจน


แหล่งข่าว : AFP
Japan will reopen to tourists from 98 countries and regions starting June 10, but travellers will only be allowed in with tour groups.
ญี่ปุ่นจะเปิดให้กับนักท่องเที่ยวจาก 98 ประเทศและเขตพื้นที่อีกครั้งเริ่ม 10 มิถุนายน แต่นักเดินทางจะได้รับอนุญาตในรูปแบบกรุ๊ปทัวร์เท่านั้น

For most of the pandemic Japan has barred all tourists and allowed only citizens and foreign residents entry
เกือบตลอดการระบาดใหญ่ ญี่ปุ่นได้สกัดนักท่องเที่ยวทั้งหมดและอนุญาตเฉพาะการเข้าของพลเมืองและชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศ

คำศัพท์ข่าว
- allow (v) = อนุญาต
- be allowed = ได้รับอนุญาต(Passive Voice)
- bar (v) = ขัดขวาง, ไม่ให้เข้า, ปิดทางไม่ให้เข้า
- entry (v) = เข้าสู่, เข้าข้างใน
- foreign resident (n) = ผู้อยู่อาศัยที่เป็นชาวต่างชาติ
- reopen (v) = เปิดใหม่อีกครั้ง, กลับมาเปิดให้บริการใหม่
- traveller (n) = นักเดินทาง


แหล่งข่าว : CBS News
Texas Gov. Greg Abbott announced Friday an anonymous donor will pay $175,000 for the funerals of the victims of the mass shooting at Robb Elementary School in Uvalde, Texas.
เกร็ก แอบบอตต์ ผู้ว่าการรัฐเท็กซัสประกาศเมื่อวันศุกร์ว่าผู้บริจาคที่ไม่ประสงค์ออกนามจะจ่ายเงินจำนวน 175,000 ดอลลาร์ ให้กับพิธีศพของเหยื่อการยิงที่มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากที่โรงเรียนประถมศึกษารอบบ์ในเมืองยูวัลดี รัฐเท็กซัส

คำศัพท์ข่าว
- anonymous (adj) = นิรนาม, ไม่ระบุตัวตน
- donor (n) = ผู้บริจาค, ผู้ให้
- funeral (n) = งานศพ, พิธีศพ
- mass (adj) = จำนวนมาก, มหาศาล

No comments:

Post a Comment