โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Thursday, May 19, 2022

ผลกระทบจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : DW News
Emperor penguins could become extinct in the next 40 years due to climate change.
เพนกวินจักรพรรดิอาจสูญพันธุ์ในอีก 40 ปีข้างหน้าเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

คำศัพท์ข่าว
- climate change (n) = สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในทางลบ (เกิดพายุ, เกิดน้ำท่วม, เกิดคลื่นความร้อนที่ร้ายแรง)
- Emperor penguin = เพนกวินจักรพรรดิ (เพนกวินขนาดใหญ่ที่สุดของสายพันธุ์อาศัยอยู่ในทวีปแอนตาร์กติกา)
- extinct (adj) = สูญพันธุ์, ดับสูญ, สูญสิ้น


แหล่งข่าว : AFP
California water officials unanimously struck down a $1.4 billion plan to build a seaside desalination plant amid a water crisis sparked by megadrought and climate change.
เจ้าหน้าที่น้ำของแคลิฟอร์เนียมีมติเป็นเอกฉันท์ยกเลิกแผนมูลค่า 1.4 พันล้านดอลลาร์เพื่อสร้างโรงงานแยกเกลือออกจากน้ำทะเลที่บริเวณชายทะเล ท่ามกลางวิกฤตการณ์น้ำที่เกิดจากภัยแล้งรุนแรงและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

คำศัพท์ข่าว
- desalination (n) = การแยกเกลือออกจากเกลือ
- megadrought (n) = มหาภัยแล้ง, ภัยแล้งที่รุนแรง
- seaside (n) = ชายทะเล, ริมทะเล
- strike down (phrasal verb) = ลงมติยกเลิก, ตัดสินยกเลิก(แผน/กฏหมาย/นโยบาย/โครงการ)
- unanimously (adv) = อย่างเป็นเอกฉันท์, อย่างยินยอมพร้อมใจ


แหล่งข่าว : The Washington Post
Natural disasters have pushed concern in Australia about climate change to an all-time high. Yet as the country heads toward a federal election, neither major party is talking much about it.
ภัยธรรมชาติได้ผลักดันให้เกิดความกังวลในออสเตรเลียเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้สูงขึ้นตลอดเวลา แต่ทว่าในขณะที่ประเทศกำลังมุ่งสู่การเลือกตั้งระดับสหพันธรัฐ ไม่มีพรรคใหญ่ใดพูดถึงเรื่องนี้มากนัก

คำศัพท์ข่าว
- disaster (n) = ภัยพิบัติ, ความหายนะ
- federal election = การเลือกตั้งระดับสหพันธรัฐ/การเลือกตั้งของรัฐบาลกลาง
- head (v) = มุ่งหน้าไป, มุ่งไปที่
- major party = พรรคการเมืองใหญ่, พรรคการเมืองที่มีความสำคัญ
- yet = but = แต่ท่ว่า, แต่ก็


แหล่งข่าว : The Washington Post
Amid rising gas prices and climate change, car giants are in a fierce race to perfect the solid-state battery, long viewed as a “holy grail” for electric vehicles.
ท่ามกลางราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่กำลังแข่งขันกันอย่างดุเดือดเพื่อพัฒนาแบตเตอรี่โซลิดสเตตให้สมบูรณ์แบบ ซึ่งถูกมองว่าเป็น “ของที่ใคร ๆก็อยากได้” สำหรับรถยนต์ไฟฟ้ามาอย่างยาวนาน

คำศัพท์ข่าว
- electric vehicle (n) = รถยนต์ไฟฟ้า, ยานพาหนะไฟฟ้า
- fierce (adj) = ดุเดือด, รุนแรง
- holy grail = ของที่ใคร ๆก็อยากได้(สิ่งที่ถูกไล่ล่าหรือแสวงหาอย่างจริงจัง)

No comments:

Post a Comment