โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Thursday, May 19, 2022

ศัพท์ข่าวสั้นภาษาอังกฤษรายวัน 19-May-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : New York Times
Puberty is starting earlier than it used to for some girls. Scientists aren’t sure why, but they’re studying the potential role of obesity, chemicals and stress.
วัยหนุ่มสาวกำลังเริ่มเร็วขึ้นกว่าที่เคยเป็นสำหรับเด็กหญิงบางคน นักวิทยาศาสตร์ไม่แน่ใจว่าเพราะเหตุใด แต่พวกเขากำลังศึกษาบทบาทที่เป็นไปได้ของโรคอ้วน, สารเคมีและความเครียด

คำศัพท์ข่าว
- compensate (v) = ชดเชย
- earmark (v) = จัดสรรเงิน/ทรัพยากรให้
- labor abuse (n) = การละเมิดแรงงาน เช่น ไม่จ่ายค่าแรงงาน ตามกฏหมายแรงงานระหว่างประเทศ
- obesity (n) = โรคอ้วน (น้ำหนักมากเกินจนเป็นผลเสียต่อสุขภาพ)
- potential (adj) = น่าจะ, อาจะเป็นไปได้, มีความเป็นไปได้ในภายภาคหน้า


แหล่งข่าว : CNN
Pollution caused one in six deaths worldwide in 2019, a new study has revealed -- more than the annual global tolls for war, malaria, HIV, tuberculosis, drugs or alcohol
งานศึกษาใหม่เผย มลพิษ เป็นสาเหตุการเสียชีวิตหนึ่งในหกทั่วโลกในปี 2019, โดยมากกว่ายอดรวมรายปีของโลกจากสงคราม, มาลาเรีย, เอชไอวี, วัณโรคและยาเสพติดหรือแอลกอฮอล์

คำศัพท์ข่าว
- annual (adj) = ประจำปี, รายปี(ปีละหนึ่งครั้งของทุก ๆ ปี)
- cause (v) = ก่อให้เกิด, ส่งผลให้เกิด, เป็นต้นเหตุ เป็นสาเหตุ
- reveal (v) = เผยให้เห็น, เผยให้ทราบ
- tuberculosis (n) = วัณโรค


แหล่งข่าว : Thomas FATCAT
Students at an Ohio high school have been disciplined after hanging racist signs in the school's hallway and posting images on social media.
นักเรียนหลายคนที่โรงเรียนมัธยมปลายโอไฮโอ ถูกลงโทษหลังจากแขวนสัญลักษณ์นาซีบริเวณทางเดินในตึกของโรงเรียนและลงภาพในสื่อสังคมออนไลน์

คำศัพท์ข่าว
- after hanging = (prepo + gerund)
- discipline (v) = ลงโทษ
- hallway (n) = ระเบียง, ทางเดินในตึก
- social media (n) = โลกออนไลน์, สื่อสังคมออนไลน์, สังคมในโลกของอินเตอร์เน็ต

No comments:

Post a Comment