โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Thursday, May 19, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษการเมือง วันที่ 19-May-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : CNN
Ukrainian President Volodymyr Zelensky appeared via video during opening night of the Cannes Film Festival in France, giving a speech about the importance of filmmaking in the midst of war.
โวโลดิเมียร์ เซเลนสกี ประธานาธิบดียูเครนปรากฏตัวผ่านวิดิโอระหว่างคืนเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานน์ที่ประเทศฝรั่งเศส โดยกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับความสำคัญของการผลิตภาพยนตร์ในม่านหมอกแห่งสงคราม

คำศัพท์ข่าว
- appear (v) = ปรากฏ, ปรากฏตัว
- importance (n) = สิ่งสำคัญ, ความสำคัญ
- midst (n) = ท่ามกลาง(ผู้คน/บรรยากาศ/เหตุการณ์/สถานการณ์)
- via = ผ่่าน (ช่องทาง/ระบบ)


แหล่งข่าว : CNN
Human rights group Amnesty International has urged FIFA to earmark at least $440 million to compensate migrant workers who it says have suffered labor abuses in the preparations for the men's 2022 World Cup in Qatar.
กลุ่มสิทธิมนุษยชนแอมนาสตี้ ขอให้ฟีฟ่าจัดสรรเงินอย่างน้อย 440 ล้านดอลลาร์ เพื่อชดเชยให้กับคนงานอพยพที่องค์กรกล่าวว่าทุกทรมานจากการละเมิดแรงงานในการเตรียมความพร้อมสำหรับงานฟุตบอลชายเวิลด์คัพ 2022 ในกาตาร์

คำศัพท์ข่าว
- compensate (v) = ชดเชย, จ่ายเงิน/ให้ค่าชดเชย
- earmark (v) = ตัดสินใจที่จะใช้ทรัพย์ทรัพยากรเฉพาะ (ตัดสินใจใช้/ จัดหาบางสิ่งซึ่งมักจะเป็นเงินเพื่อบรรุลุจุดประสงค์)
- preparation (n) = การเตรียมการ
- suffer (v) = ประสบ, เป็นทุกข์, ทนทุกข์


แหล่งข่าว : New York Times
Two strongmen leaders are hindering Europe's efforts to stand up to Vladimir Putin. President Recep Tayyip Erdogan of Turkey is blocking the NATO applications of Sweden and Finland, and Prime Minister Viktor Orban of Hungary is blocking an EU embargo.
ผู้นำชายที่แข็งแกร่งสองคนกำลังขัดขวางความพยายามของยุโรปเพื่อที่จะยืนหยัดต่อต้านกับวลาดิมีร์ ปูติน ประธานาธิบดีเรเซป ตอยยิบ เออร์โดกัน ของตุรกีกำลังสกัดกั้นการสมัครเข้านาโต้ของสวีเดนกับฟินแลนด์ และวิกตอร์ ออร์บาน นายกรัฐมนตรีฮังการีจกำลังสกัดกั้นการห้ามค้าขายของสหภาพยุโรป

คำศัพท์ข่าว
- application (n) = การยื่นคำร้อง, การสมัคร, ใบสมัคร
- block (v) = บล๊อค, ปิดกั้น, สกัดกั้น, ระงับ
- embargo (n) = การห้ามส่งสินค้า(ห้ามค้าขายระหว่างประเทศอย่างเป็นทางการ)
- hinder (v) = กีดขวาง, ขวางทาง
- stand up to = ยืนหยัดต่อสู้, ยืนหยัดต่อต้าน(ผู้มีอำนาจ/ เผด็จการ/ ผุ้คุกคาม/ ผู้ที่รังแก)

No comments:

Post a Comment