โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, May 6, 2022

ผู้ได้รับการเปลี่ยนถ่ายหัวใจหมูเสียชีวิตจากไวรัสเมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : Fox News
Pig virus may have been factor in death of man who received pig heart transplant, researchers say
ไวรัสในหมูอาจเป็นปัจจัยในการเสียชีวิตของชายผู้ได้รับการเปลี่ยนถ่ายหัวใจหมู, นักวิจัยแถลง

คำศัพท์ข่าว
- factor (n) = ปัจจัย, ส่วนประกอบ, ตัวประกอบ
- may have been(may have + v3) = คาดการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต


แหล่งข่าว : CBS News
University of Maryland doctors said Thursday they found an unwelcome surprise — viral DNA inside the pig heart.
แพทย์มหาวิทยาลัยรัฐแมรี่แลนด์แถลงเมื่อวันพฤหัสบดีว่า พวกเขาได้เจอสิ่งประหลาดใจที่ไม่น่ายินดี นั่นคือ DNA ของไวรัสในหัวใจหมู

คำศัพท์ข่าว
- heart (n) = หัวใจ
- surprise (n) = เซอร์ไพรส์, ความรู้สึกประหลาดใจ
- transplant (n) การปลูกถ่าย, การปลูกถ่ายอวัยวะ/เนื้อเยื่อ(ศัพท์การแพทย์)
- viral (adj) = เกี่ยวกับไวรัส
- unwelcome (adj) = ไม่พึงประสงค์, ไม่พึงปรารถนา, ไม่น่ายินดี
- receive (v) = รับ, ได้รับ


แหล่งข่าว : New York Times
A Maryland man who died two months after receiving a heart transplant from a genetically altered pig was infected with a virus that the animals are known to carry, according to the surgeon. The infection may have contributed to his death.
ชายรัฐแมรี่แลนด์ผู้เสียชีวิตเมื่อ 2 เดือนก่อนหลังจากได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนถ่ายหัวใจหมูที่ได้ถูกดัดแปลงพันธุกรรม ติดเชื้อไวรัสที่ทราบแล้วว่าสัตว์ตัวนั้นมีอยู่ อ้างอิงจากศัลยแพทย์ การติดเชื้อที่อาจมีส่วนต่อการเสียชีวิตของเขา

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- altered (adj) = เปลี่ยนแปลง, แตกต่าง
- contribute (v) = สนับสนุน, ช่วยก่อให้เกิด
- genetically (adj) = เกี่ยวข้องกับยีนหรือพันธุกรรม
- infected (adj) = ติดเชื้อ, ปนเปื้อน
- surgeon (n) = หมอผ่าตัด, ศัลยแพทย์

No comments:

Post a Comment