โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, June 3, 2022

ศัพท์ข่าวไทย 03-June-2022

#ประชุมสภา

เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : Thai PBS
The 3.18 trillion baht budget bill for the 2023 fiscal year comfortably passed its first reading in the Lower House early Friday morning, with 278 votes for, 192 against and two abstentions.
ร่างกฏหมายงบประมาณรายจ่าย 3.18 ล้านล้านบาทสำหรับปีงบประมาณค.ศ. 2023 ผ่านในการอภิปรายวาระแรกในสภาผู้แทนราษฎรเมื่อเช้าวันศุกร์ได้อย่างสบายๆ ด้วยคะแนน 278 ต่อเสียงไม่เห็นด้วย 192 เสียงและงดออกเสียงสองคน

คำศัพท์ข่าว
- abstention (n) = การงดออกเสียง, งดออกเสียงในการโหวต
- bill (n) = ร่างกฏหมาย(กฏหมายรอการอนุมัติ)
- budget bill (n) = ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย(ร่างกฏหมายงบประมาณรายจ่าย)
- comfortably (adv) = อย่างสะดวกสบาย
- fiscal (adj) = เกี่ยวกับงบประมาณ
- Lower House (n) = สภาล่าง, สภาผู้แทนราษฎร
- pass (v) = ผ่าน, อนุมัติให้ผ่าน
- reading (n) = การอภิปรายร่างกฎหมายใหม่เพื่อลงมติ(เป็นหนึ่งในขั้นตอนก่อนที่จะได้รับการอนุมัติ)
- trillion = 1,000,000,000,000 แสนล้าน, ล้านล้าน


แหล่งข่าว : CNA
Thai parliament passes $93 billion budget bill at first reading
รัฐสภาไทยผ่านร่างกฏหมายงบประมาณรายจ่าย 93 พันล้านดอลลาร์ในการอภิปรายวาระแรก

คำศัพท์ข่าว
- parliament (n) = รัฐสภา
- reading (n) = การอภิปรายร่างกฎหมายใหม่เพื่อลงมติ(เป็นหนึ่งในขั้นตอนก่อนที่จะได้รับการอนุมัติ)


แหล่งข่าว : Nikkei Asia
Pressure is building on Thailand's "three Ps," the country's top trio of former army chiefs, just as their bonds are being tested by the political ambitions of each.
แรงกดดันกำลังก่อตัวขึ้นต่อ "สาม ป" ของไทย อดีตผู้บัญชาการทหารสามคนของประเทศ ขณะเดียวกันกับความผูกพันของพวกเขาก็กำลังถูกทดสอบโดยความทะเยอทะยานทางการเมืองของแต่ละคน

คำศัพท์ข่าว
- ambition (n) = ความใฝ่ฝัน, ความทะเยอทะยาน, ความปรารถนาอันแรงกล้า
- bond (n) = พันธะ ผูกพัน
- just as = ขณะเดียวกัน, พอ ๆ กับ, พอดีกับ

No comments:

Post a Comment