โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Saturday, June 4, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษการเมือง วันที่ 04-June-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : Reuters
Ukraine has retaken about 20% of territory lost in Sievierodonetsk -regional head
ยูเครนยึดคืนพื้นที่ประมาณ 20% ที่เสียไปในเมืองซีเวียโรโดเนตสค์ - หัวหน้าเขต(กล่าว)

คำศัพท์ข่าว
- about (prepo) = ราว ๆ, ประมาณ
- lose/ lost/lost = สูญเสีย(Irregular-Verb)
- retake (v) = เอากลับ, เอาคืน
- territory (n) = แคว้น/ อาณาเขต/ อาณาบริเวณ/ อาณาเขตประเทศ/ เขตปกครองพิเศษ


แหล่งข่าว : New York Times
Three months ago, President Vladimir Putin signed into law draconian measures designed to silence war critics. Now it is becoming clear that the laws’ application has been even more extensive than anticipated.
เมื่อสามเดือนที่แล้ว ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ลงนามในกฎหมาย มาตรการที่เข้มงวดซึ่งออกแบบมาเพื่อปิดปากผู้วิพากษ์วิจารณ์สงคราม ตอนนี้เป็นที่ชัดเจนว่าการใช้กฎหมายมีความครอบคลุมมากกว่าที่คาดการณ์ไว้

คำศัพท์ข่าว
- anticipate (v) = รอคอยอย่างคาดหวัง, คาดว่าจะเกิดขึ้น
- application (n) = การดำเนินการ/การนำกฏหรือกฏหมายมาใช้(ศัพท์กฏหมาย)
- draconian (adj) = เข้มงวด,รุนแรงมาก, รุนแรงเกินไป(กฏ, กฏหมาย)
- sign (v) = ลงนาม, เซ็นต์ชื่อ(รับรอง/อนุมัติ/ตกลง)
- silence (v) = ปิดปาก, ทำให้เงียบ
- extensive (adj) = ครอบคลุม, กว้างขวาง

No comments:

Post a Comment