โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Sunday, June 5, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษการเมือง วันที่ 05-June-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : CNN
Putin warns that his forces will strike new targets if the US supplies long-range missiles to Ukraine, according to Russian state media
ปูตินเตือนว่ากองกำลังของเขาจะโจมตีเป้าหมายใหม่ หากสหรัฐฯ จัดหาขีปนาวุธพิสัยไกลให้ยูเครน ตามรายงานของสื่อทางการรัสเซีย

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- long-range (compound) = พิสัยไกล, ระยะไกล
- state media (n) = สื่อของรัฐ, หน่วยงานที่เผยแพร่ข่าวของรัฐบาล
- strike (v) = โจมตี
- will (Modalverb) = จะ (การใช้ Modal Verb ต้องตามด้วยกริยา V1 เสมอ)

หมายเหตุ เป้าหมายใหม่ของรัสเซียคือการหันมาโจมตีด้วยการยิงขีปนาวุธใส่กรุงเคียฟซึ่งอยู่นอกพื้นที่การสู้รบมีพลเรือนมากขึ้น


แหล่งข่าว : CNN
China successfully launched another manned mission to its new space station, sending three astronauts who will continue construction work for six months
จีนทำภารกิจส่งคนไปยังสถานีอวกาศแห่งใหม่ของตนได้ประสบความสำเร็จอีกครั้งหนึ่ง โดยส่งนักบินอวกาศ 3 คน ที่จะทำงานก่อสร้างต่อเนื่องเป็นเวลา 6 เดือน

คำศัพท์ข่าว
- astronaut (n) = นักบินอวกาศ
- launch (v) = เปิดตัว, ปล่อยออก, ปล่อยจรวด
- space station (n) = สถานีอวกาศ
- successfully (adv) = อย่างเป็นผลสำเร็จ


แหล่งข่าว : Reuters
Australian Prime Minister Anthony Albanese expressed concern over what he described as a dangerous interception of an Australian air force plane by a Chinese fighter aircraft last month in the South China Sea region
นายกรัฐมนตรีแอนโธนี่ อัลบานีส แห่งออสเตรเลีย แสดงความกังวลในสิ่งที่เขาบรรยายว่าเป็นการสกัดกั้นที่อันตรายต่อเครื่องบินกองทัพอากาศออสเตรเลีย โดยเครื่องบินรบของจีนเมื่อเดือนที่แล้วในภูมิภาคทะเลจีนใต้

คำศัพท์ข่าว
- express (v) = แสดงออก, แสดงความรู้สึก
- over + สถานการณ์ = เนื่องจาก, เพราะว่า
- describe (v) = บรรยาย, อธิบาย, ให้รายละเอียด
- fighter aircraft (n) = เครื่องบินรบ
- interception (n) = สกัดกั้น, สกัดขัดขวาง

หมายเหตุ เนื่องจากเรือรบกองทัพจีนใช้ เลเซอร์ ส่องไปที่เครื่องบินลาดตระเวนของกองทัพออสเตรเลียที่บินเหนือทะเลอาราฟูรา ซึ่งเป็นน่านน้ำระหว่างดินแดนทางเหนือออสเตรเลียและเกาะนิวกินีไปทางเหนือ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์

No comments:

Post a Comment