โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Monday, June 6, 2022

ศัพท์ข่าวสั้นภาษาอังกฤษรายวัน 06-June-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : BBC
Monkeypox: Cases outside Africa rise to 780 in three weeks
โรคฝีดาษลิง : ผู้ติดเชื้อนอกแอฟริกาเพิ่มขึ้นเป็น 780 ในสามสัปดาห์

คำศัพท์ข่าว
- case (n) = เคส, กรณี(คดี, ผู้ป่วย, คนติดเชื้อโรค)
- monkeypox (n) = โรคฝีดาษลิง
- rise (v) = เลื่อนขึ้น, เพิ่มสูงขึ้น


แหล่งข่าว : Reuters
A restive volcano in the central Philippines spewed a column of ash at least 1 km (0.6 mile) into the sky on Sunday, prompting authorities to raise the alert at Mount Bulusan by one notch and remind residents not to enter the danger zone
ภูเขาไฟที่คุกรุ่นในภาคกลางของฟิลิปปินส์พ่นเถ้าถ่านสูงอย่างน้อย 1 กม. (0.6 ไมล์) ขึ้นไปบนท้องฟ้าในวันอาทิตย์ กระตุ้นให้เจ้าหน้าที่เพิ่มการแจ้งเตือนภัยที่บริเวณภูเขาบูลูซานขึ้นหนึ่งระดับ และเตือนผู้คนในพื้นที่นี้ไม่ให้เข้าไปในเขตอันตราย

คำศัพท์ข่าว
- ash (n) = ขี้เถ้า, เถ้าถ่าน(อัฐิ/เถ้าถ่านลาวา ฯล)
- column of ash (n) = การพ่น/การพวยพุ่งของเถ้าถ่าน
- resident (n) = ผู้อยู่อาศัย, ชาวบ้าน/ประชาชน/คนในพื้นที่
- restive (adj) = อยู่ในสภาวะคุกรุ่น, อารมณ์หงุดหงิด/ร้อนระอุพร้อมที่จะระเบิด
- spew (v) = พ่น, คาย(ในข่าวหมายถึงพ่นเถ้าถ่าน/ลาวา/ควัน จากภูเขาไฟ ฯล)


แหล่งข่าว : Reuters
Families of victims of a chemical-factory blast that killed at least 10 people in India’s Hapur district mourned as they gathered at the scene of the explosion
ครอบครัวของเหยื่อเหตุระเบิดที่โรงงานเคมีที่คร่าชีวิตผู้คนอย่างน้อย 10 คนในเขตฮาปูร์ของอินเดีย ไว้อาลัยขณะที่พวกเขารวมตัวกันที่จุดเกิดเหตุระเบิด

คำศัพท์ข่าว
- blast (n) = การระเบิด
- chemical-factory (compound) = โรงงานเคมี
- district (n) = เขต, เขตพื้นที่, แขวง, อำเภอ(หน่วยย่อยของเมืองโดยพิจารณาจากลักษณะเฉพาะ)
- explosion (n) = การระเบิด
- gather (v) = รวมตัว, ชุมนุมกัน
- mourn (v) = อาลัยอาวรณ์, แสดงความอาลัย
- scene (n) = ซีน, ฉาก, ภาพ, สถานที่เกิดเหตุ

No comments:

Post a Comment