โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Wednesday, June 8, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษการเมือง วันที่ 08-June-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : BBC
North Korea could carry out nuclear tests 'any time', warns US official
เกาหลีเหนืออาจจะดำเนินการทดสอบนิวเคลียร์ 'เมื่อใดก็ได้', เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ เตือน

คำศัพท์ข่าว
- any time (adv) = เมื่อใดก็ได้, ได้ทุกเมื่อ, เวลาไม่แน่นอน
- carry out (phrasal verb) = ดำเนินการ, ทำให้สำเร็จตามแผนที่ได้วางไว้
- could (Modal Verb) = สามารถ, อาจจะ (การใช้ Modal Verb ต้องตามด้วยกริยา V1 เสมอ)


แหล่งข่าว : Reuters
Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy said that the situation in several cities remained difficult, while a ‘heroic defense’ of Donbas against Russian troops is ongoing
ประธานาธิบดีโวโลดีมีร์ เซเลนสกี แห่งยูเครนกล่าวว่าสถานการณ์ในหลายเมืองยังคงยากลำบาก ในขณะที่ 'การป้องกันอย่างกล้าหาญ' ของแคว้นดอนบาสที่ต้านกองทหารรัสเซียยังคงดำเนินต่อไป

คำศัพท์ข่าว
- against (prepo) = อิง, พิง, ยัน, ต้าน, เป็นปฏิปักษ์ต่อ
- defense (n) = ป้องกันการโจมตี, ตั้งรับ
- heroic (adj) = กล้าหาญ
- ongoing (adj) = ต่อเนื่อง, ไม่หยุดยั้ง
- remain (v) = ยังคงมีอยู่, ยังคงหลงเหลืออยู่, ยังไม่หมดไป


แหล่งข่าว : AFP
Maritime traffic in the Black Sea.
การจราจรทางทะเลในทะเลดำ

At the request of the United Nations, Turkey has offered its services to escort maritime convoys from Ukrainian ports, despite the presence of mines -- some of which have been detected near the Turkish coast
ตามคำร้องขอขององค์การสหประชาชาติ ประเทศตุรกีได้เสนอให้บริการคุ้มกันขบวนการเดินเรือจากท่าเรือยูเครน แม้ว่าจะมีทุ่นระเบิดอยู่ ซึ่งบางส่วนถูกตรวจพบใกล้ชายฝั่งตุรกี

คำศัพท์ข่าว
- coast (n) = บริเวณชายฝั่ง, ริมทะเล
- convoy (n) = ขบวนยานพาหนะ, ขบวนการเดินทาง(รถ/เรือ/อากาศยาน ฯล)
- escort (v) = พาไป / ตามส่ง /ไปเป็นเพื่อน เพื่อความปลอดภัย
- maritime (adj) = เกี่ยวกับทะเล
- mine (n) = ทุ่นระเบิด (ในข่าวหมายถึงระเบิดอยู่ในทะเลที่ยูเครนวางดักเรือรบรัสเซีย)
- offer (v) = เสนอให้, หยิบยื่นให้
- require (n) = การร้องขอ, การแสดงความจำนงค์อย่างเป็นทางการ

No comments:

Post a Comment