โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Wednesday, June 8, 2022

สายเสียบแบบUSB-C จะเป็นมาตรฐานสำหรับยุโรปเมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


- be required = ถูกร้องขอ/ถูกกำหนดอย่างเป็นทางการ(Passive Voice)
- portable device = อุปกรณ์พกพา
- USB-C type charger/USB-C charger = เครื่องชาร์จแบบสายเสียบUSB-C


แหล่งข่าว : CNN
Apple and other smartphone makers will be required to support USB-C as part of a single charging standard for mobile devices across the European Union
แอปเปิลและผู้ผลิตสมาร์ทโฟนรายอื่นๆ จะถูกกำหนดให้รองรับสายเสียบUSB-C โดยเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการชาร์จแบบเดียวสำหรับอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบพกพาทั่วสหภาพยุโรป

คำศัพท์ข่าว
- mobile (adj) = เกี่ยวกับการเคลือนย้ายสะดวก/เคลื่อนไหวง่าย
- single (adj) = หนึ่ง, เดียว, เดี่ยว
- support (v) = สนับสนุน
- USB-C = สายเสียบแบบUSB-C


แหล่งข่าว : New York Times
All new smartphones, tablets and laptops in the EU will be required to use a USB-C charger by 2026, under an agreement reached on Tuesday. The new law had been opposed by companies including Apple.
สมาร์ทโฟน, แท็บเล็ตและแล็ปท็อปใหม่ทั้งหมดในสหภาพยุโรปจะต้องใช้เครื่องชาร์จแบบสายเสียบUSB-C ภายในปีค.ศ. 2026 ภายใต้ข้อตกลงที่บรรลุในวันอังคาร กฎหมายใหม่นี้ถูกคัดค้านโดยบริษัทต่างๆ รวมถึงแอปเปิล

คำศัพท์ข่าว
- agreement (n) = ข้อตกลง
- laptop (n) = แล็ปท็อป(คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค)
- device (n) = อุปกรณ์
- oppose (v) = คัดค้าน, ขัดขวาง, ต่อต้าน
- opposed by = ถูกคัดค้าน/ถูกขัดขวางโดย(Passive voice)


แหล่งข่าว : AFP
With the aim of cutting down on electronic waste, the EU will mandate that all portable devices sold in the 27-country bloc use a USB-C type charger
เนื่องด้วยการตั้งเป้าหมายการลดขยะอิเล็กทรอนิกส์ สหภาพยุโรปจะกำหนดให้อุปกรณ์พกพาทั้งหมดที่จำหน่ายใน 27 ประเทศใช้เครื่องชาร์จแบบสายเสียบUSB-C

คำศัพท์ข่าว
- aim (n) = จุดมุ่งหมาย, เป้่่าหมาย
- cut down (phrasal verb) = โค่น, ตัด, หั่น, ลดทอน
- mandate (v) = ออกคำสั่ง, ออกระเบียบปฏิบัติ, ออกข้อบังคับให้ปฏิบัติ
- waste (n) = ของเสีย, กากจากของที่ใช้แล้ว


แหล่งข่าว : Mail Online
USB-C chargers will be mandatory for all phones sold in the EU by 2024 – in a major blow to Apple
เครื่องชาร์จสายเสียบแบบUSB-C จะถูกกำหนดให้ใช้สำหรับโทรศัพท์ทุกเครื่องที่จำหน่ายในสหภาพยุโรปภายในปีค.ศ. 2024 ซึ่งถือเป็นเหตุการณ์เลวร้ายครั้งใหญ่ต่อแอปเปิล

คำศัพท์ข่าว
- blow (n) = เหตุการณ์เลวร้าย
- major (adj) = สำคัญ, ใหญ่, หลัก
- mandatory (adj) = ตามกฎข้อบังคับ, ที่กฎหมายบังคับ

No comments:

Post a Comment