โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Saturday, June 11, 2022

ศัพท์ข่าวสั้นภาษาอังกฤษรายวัน 11-June-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : New York Times
The worst drought in four decades, and a rise in food prices caused by the war in Ukraine, have left almost half of Somalia’s people facing food shortages.
ภัยแล้งที่รุนแรงที่สุดในรอบสี่ทศวรรษ และราคาอาหารที่สูงขึ้น เนื่องจากสงครามในยูเครน เป็นเหตุให้ชาวโซมาเลียเกือบครึ่งประสบปัญหาการขาดแคลนอาหาร

At least 448 children have died from severe acute malnutrition since January, according to UNICEF.
เด็กอย่างน้อย 448 คนเสียชีวิตจากภาวะขาดสารอาหารเฉียบพลันรุนแรงตั้งแต่เดือนมกราคม อ้างจากองค์การยูนิเซฟ

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- acute (adj) = ฉับพลัน, รุนแรง
- leave/ left/ left = จากไป, ทิ้งไว้, ทิ้งร่องรอย, เป็นเหตุให้เกิด
- malnutrition (n) = ภาวะทุพโภชนาการ, ภาวะขาดสารอาหาร
- severe (adj) = รุนแรง, เลวร้าย, สาหัส


แหล่งข่าว : CBS
A 20-year-old man from Chicago is being recognized in a big way after rescuing a man who had fallen onto an electrified train rail.
ชายวัย 20 ปีจากชิคาโกกำลังได้รับการยกย่องอย่างมากหลังจากช่วยชายชีวิตคนหนึ่งที่ตกลงไปบนรางรถไฟที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน

A community leader honored his heroics by giving him a car, so he no longer has to take two buses and a train to work.
ผู้นำชุมชนให้เกียรติวีรบุรุษด้วยการมอบรถยนต์ให้แก่เขา ดังนั้นเขาจึงไม่ต้องขึ้นรถเมล์สองต่อและรถไฟอีกต่อหนึ่งเพื่อไปทำงาน

คำศัพท์ข่าว
- electrified (adj) = ที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน
- honor (v) = ให้เกียรติ, เพื่อเป็นเกียรติ
- in a big way = อย่างยิ่งใหญ่/ใหญ่โต/ใหญ่หลวง
- rescue (v) = ช่วยชีวิตจากจุดอันตราย/ความยากลำบาก/ภาวะวิกฤติ

No comments:

Post a Comment