โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Saturday, June 11, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษโควิด-19 วันที่ 11-June-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : Reuters
Taiwan to cut COVID-related quarantine for arrivals to 3 days
ไต้หวันลดจำนวนการกักตัวที่เกี่ยวกับโควิดสำหรับผู้โดยสารขาเข้าเหลือ 3 วัน

คำศัพท์ข่าว
เมื่อวันเสาร์ ไต้หวันประกาศว่าจะลดการกักกันผู้เดินทางมาถึงทุกคนจากเจ็ดวันเป็นสามวัน
- arrival (n) = ผู้เดินทางถึงประเทศ, ผู้โดยสารขาเข้า
- COVID-related (compound) = เกี่ยวกับโควิด


แหล่งข่าว : DW News
Residents inside a Shanghai compound are furious at being locked down again, even as harsh COVID-19 restrictions are eased in other parts of the city.
ชาวบ้านในบริเวณที่พักอาศัยของเมืองเซี่ยงไฮ้รู้สึกโกรธที่จะถูกล็อคดาวน์อีกครั้ง แม้ว่าจะมีการผ่อนคลายข้อจำกัดโควิด-19 ที่เข้มงวดในส่วนอื่น ๆ ของเมือง

คำศัพท์ข่าว
- compound (n) = บริเวณที่ตั้งของอาคาร/บริเวณบ้าน/บริเวณที่พักอาศัย
- harsh (adj) = รุนแรง, เข้มงวด
- lock down (phrasal verb) = ล๊อคดาวน์, จำกัดกิจกรรมทางสังคม(ไม่ให้ออกนอกพื้นที่/จำกัดการรวมตัวฯ)


แหล่งข่าว : BBC
Japan reopens to tourists - but with strict rules
ญี่ปุ่นเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวอีกครั้ง - แต่ด้วยกฎที่เข้มงวด

คำศัพท์ข่าว
- reopen (v) = เปิดใหม่อีกครั้ง, กลับมาเปิดให้บริการใหม่
- strict (adj) = ที่เข้มงวด, รุนแรง


แหล่งข่าว : Reuters
Shanghai kicks off new round of mass COVID testing, Beijing cases jump เซี่ยงไฮ้เริ่มตรวจโควิดจำนวนมากรอบใหม่ ผู้ติดเชื้อในปักกิ่งเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

คำศัพท์ข่าว
- case (n) = เคส, กรณี(คดี, ผู้ป่วย, คนติดเชื้อโรค)
- jump (v) = กระโดด, พุ่งขึ้น, สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
- round (n) = รอบ, ยก, ครั้ง


แหล่งข่าว : The Wall Street Journal
Some school districts are bringing back mask requirements as summer school sessions are set to begin amid rising Covid-19 levels
บางเขตพื้นที่การศึกษากำลังนำข้อกำหนดเรื่องหน้ากากกลับมา เนื่องจากภาคเรียนภาคฤดูร้อนจะเริ่มขึ้นท่ามกลางระดับโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้น

คำศัพท์ข่าว
- school district (n) = เขตพื้นที่การศึกษา
- set to (phrasal verb) = เริ่มตระเตรียม, เริ่มทำด้วยความกระตือรือร้น

No comments:

Post a Comment