โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Tuesday, June 14, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษการเมือง วันที่ 14-June-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : CBS News
Kremlin-installed officials in occupied southern Ukraine celebrated Russia Day on Sunday and began issuing Russian passports to residents in one city who requested them, as Moscow sought to solidify its rule over captured parts of the country.
เจ้าหน้าที่ที่รัสเซียแต่งตั้งมอบตำแหน่งให้ในยูเครนตอนใต้ที่ถูกยึดครองได้ฉลองวันรัสเซียในวันอาทิตย์และเริ่มออกหนังสือเดินทางรัสเซียให้กับผู้อยู่อาศัยในเมืองหนึ่งที่ร้องขอ เนื่องจากมอสโกพยายามทำให้การปกครองของตนแข็งแกร่งขึ้นเหนือพื้นที่ที่ถูกยึดครองของประเทศนี้

คำศัพท์ข่าว
- celebrate (v) = ฉลอง, เฉลิมฉลอง
- Kremlin-installed (compound) = เครมลิน/รัสเซียแต่งตั้งมอบตำแหน่งให้
- occupied (adj) = ที่ซึ่งถูกยึดครอง
- seek/sought/sought (Irregular-Verb) = พยายามเพื่อให้ได้/แสวงหา


แหล่งข่าว : AFP
The number of nuclear weapons in the world is set to rise in the coming decade after 35 years of decline as global tensions flare amid Russia's war in Ukraine, researchers said
จำนวนอาวุธนิวเคลียร์ในโลกจะถูกจัดเตรียมเพิ่มขึ้นในทศวรรษหน้า หลังจาก 35 ปีแห่งการลดลง เนื่องจากความตึงเครียดทั่วโลกปะทุลุกโชนขึ้นท่ามกลางสงครามของรัสเซียในยูเครน นักวิจัยกล่าว

คำศัพท์ข่าว
- flare (v) = ขยายตัว/เดือดดาล/ปะทุลุกโชนอย่างรวดเร็ว
- be set = ถูกจัดเตรียม/ได้รับการเริ่มดำเนินการ
- decade (n) = ทศวรรษ, รอบสิบปี, ระยะเวลา 10 ปี


แหล่งข่าว : ABC
Swedish arms watchdog says the world’s stockpiles of nuclear weapons are expected to increase in coming years, reversing a decline seen since the end of the Cold War.
หน่วยเฝ้าระวังด้านอาวุธของสวีเดนกล่าวว่าคลังอาวุธนิวเคลียร์ของโลกคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ซึ่งเปลี่ยนแปลงเป็นตรงข้ามของการลดลงนับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามเย็น

คำศัพท์ข่าว
- be expected = ถูกคาดการณ์ว่า(Passive Voice)
- increase (v) = เพิ่มขึ้น
- reverse (v) = ถอยกลับคืน, เปลี่ยนแปลงเป็นตรงข้าม
- stockpile (n) = คลังพัสดุ, สิ่งที่เก็บสะสมไว้
- watchdog (n) = ผู้เฝ้าระวังภัย(บุคคลหรือองค์กรที่ดูแลให้ปฏิบัติตามมาตรฐาน)

No comments:

Post a Comment