โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Tuesday, June 14, 2022

ศัพท์ข่าวไทย 14-June-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : NikkeiAsia
Can foreign tourists smoke marijuana in Thailand? Here are five things to know about Thailand's decriminalization of cannabis.
นักท่องเที่ยวต่างชาติสูบกัญชาในประเทศไทยได้หรือไม่? ต่อไปนี้คือ 5 สิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับการยกเลิกโทษทางอาญาเรื่องกัญชาของประเทศไทย

คำศัพท์ข่าว
- decriminalization (n) = ยกเลิกความผิดทางกฏหมาย
- cannabis (แคนนาบิส) / marijuana(แม'ระวา'นะ) / weed(วิ่ด) = กัญชา


แหล่งข่าว : Euro News
Having ruled for 70 years and 127 days, Elizabeth II has beaten the likes of Franz Joseph I, who ruled over Austria and Austro-Hungary for almost 68 years, and Thailand’s Bhumibol Adulyadej, taking over the second place from the latter on Monday.
เอลิซาเบธที่ 2 ครองราชย์มา 70 ปี 127 วัน สามารถเอาชนะฟรานซ์ โจเซฟที่ 1 ผู้ซึ่งปกครองออสเตรียและออสเตรีย-ฮังการีมาเกือบ 68 ปี และภูมิพลอดุลยเดชของไทย ที่ครองอันดับ 2 จากหลังเมื่อวันจันทร์

คำศัพท์ข่าว
- rule (v) = ครองราชย์(ศัพท์การเมือง)
- take over = ครอบครอง(taking over the second place) = ได้ครองตำแหน่งที่สอง

No comments:

Post a Comment