โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, June 17, 2022

ศัพท์ข่าวสั้นภาษาอังกฤษรายวัน 17-June-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : Reuters
The scientists at University of Queensland are studying darkling beetle larvae for enzymes that have the ability to degrade plastic, as the worms were observed to be able to eat and digest polystyrene
นักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์กำลังศึกษาเอ็นไซม์ตัวอ่อนด้วงดำที่มีความสามารถในการย่อยสลายพลาสติก เนื่องจากพบว่าตัวหนอนสามารถกินและย่อยโพลีสไตรีนได้

คำศัพท์ข่าว
- beetle (n) = ด้วง
- enzyme (n) = เอ็นไซม์
- larvae (n) = ตัวอ่อนของแมลง
- degrade (v) = ย่อยสลาย, ทำให้ด้อยค่า, ทำให้ลดคุณค่า, ทำให้เสื่อมเสีย
- digest (v) = ย่อย, ทำให้แตกละเอียด


แหล่งข่าว : New York Times
A WHO official in Europe on Wednesday called for urgent action by the authorities and civic groups to control fast-rising cases of monkeypox. "The longer the virus circulates, the more it will extend its reach," he said.
เมื่อวันพุธเจ้าหน้าที่ขององค์การอนามัยโลกในยุโรปเรียกร้องให้มีการดำเนินการอย่างเร่งด่วนจากทางการและกลุ่มพลเมืองเพื่อควบคุมผู้ติดเชื้อโรคฝีดาษลิงที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว “ยิ่งไวรัสหมุนเวียนอยู่นานเท่าไหร่ มันก็จะยิ่งเข้าถึงได้กว้างขึ้นเท่านั้น” เขากล่าว

คำศัพท์ข่าว
- circulate (v) = หมุนเวียน, ส่งต่อให้กับหลาย ๆ คน, แพร่ระบาด
- extend (v) = ยื่น, ยืด, ขยายออกไป
- fast-rising (compound) = เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
- urgent (adj) = เร่งด่วน, รีบเร่ง


แหล่งข่าว : Reuters
Unilever has changed the ingredient makeup for some of its products like deodorants and packaged food to cut costs and mitigate supply constraints
บริษัทยูนิลีเวอร์ได้เปลี่ยนส่วนผสมของผลิตภัณฑ์บางอย่าง เช่น ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายและอาหารบรรจุหีบห่อ เพื่อลดต้นทุนและบรรเทาข้อจำกัดด้านอุปทาน

คำศัพท์ข่าว
- constraint (n) = ข้อจำกัด
- cost (n) = ราคา, ต้นทุน
- deodorant (n) = ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย
- ingredient (n) = ส่วนผสม, ส่วนประกอบ
- mitigate (v) = บรรเทา, ลดความรุนแรง
- packaged (adj) = เกึ่ยวกับบรรจุภัณฑ์/เกี่ยวกับบรรจุหีบห่อ

No comments:

Post a Comment