โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, June 10, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษโควิด-19 วันที่ 10-June-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : CNN
Shanghai will carry out Covid-19 testing on more than half of its 25 million residents this weekend, fueling fears of a return to more stringent restrictions just days after the financial hub emerged from two months of painful lockdown
เซี่ยงไฮ้จะดำเนินการทดสอบโควิด-19 กับผู้อยู่อาศัยมากกว่าครึ่งจาก 25 ล้านคนในสุดสัปดาห์นี้ ก่อให้เกิดความกลัวที่จะกลับมาสู่ข้อจำกัดที่เข้มงวดมากขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากที่ศูนย์กลางทางการเงินแห่งนี้โผล่พ้นจากการล็อกดาวน์อันเจ็บปวดเป็นเวลา 2 เดือน

คำศัพท์ข่าว
- carry out (phrasal verb) = ดำเนินการ, ทำให้สำเร็จตามแผนที่ได้วางไว้
- emerge (v) = ปรากฏตัว, โผล่ออกมา
- fuel (v) = เป็นแรงขับให้/เป็นเชื้อไฟ, ทำให้เกิด/เป็นต้นเหตุ
- resident (n) = ผู้อยู่อาศัย, ชาวบ้าน/ประชาชน/คนในพื้นที่
- stringent (adj) = เข้มงวด, เคร่งครัด
- test (v) = ทดสอบ, ตรวจสุขภาพ, ตรวจหาเชื้อ
- financial hub = ศูนย์กลางทางการเงิน/แหล่งธุรกิจ/แหล่งทำเงิน


แหล่งข่าว : AFP
President Xi says China must stick "unswervingly" to its zero-Covid strategy, as more than half of Shanghai's 25 million lockdown-weary residents gird for more testing.
ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง กล่าวว่าจีนต้อง "ยึดมั่น" อย่างแน่วแน่ในกลยุทธ์ปลอดโควิด ในขณะที่ประชาชนมากกว่าครึ่งของชาวเซี่ยงไฮ้ที่เหน็ดเหนื่อยจากการปิดเมือง 25 ล้านคนพร้อมรับการตรวจเพิ่มเติม

China is the last major economy still pursuing a policy of stamping out all outbreaks
จีนเป็นเศรษฐกิจหลักสุดท้ายที่ยังคงดำเนินนโยบายสกัดโรคระบาดทั้งหมด

คำศัพท์ข่าว
- gird (v) = เตรียมพร้อม/เตรียมตัว(เตรียมตัวเอง)
- pursue (v) = ดำเนินตาม(ทำในสื่งที่ไฝ่ฝัน/พยายามเจริญรอยตามสื่งที่ต้องการ)
- stamp out (phrasal verb) = ยุติ, ดับ, สกัดกั้น(สิ่งไม่พึงประสงค์)
- stick (v) = ยึด, ติด, เกี่ยว
- strategy (n) = กลวิธี, ยุทธวิธี, แผนการ
- unswervingly (adv) = อย่างแน่วแน่/เหนียวแน่น

No comments:

Post a Comment