โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Saturday, June 18, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษโควิด-19 วันที่ 18-June-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : Reuters
Moderna and Pfizer-BioNTech's COVID vaccines have been authorized for children aged 5 and under by the U.S. Food and Drug Administration, opening the door to vaccinating millions of the country's youngest children
วัคซีนโควิดของโมเดอร์นาและไฟเซอร์-ไบโอเอ็นเทคได้รับอนุญาตสำหรับเด็กอายุครบ5 ปีและต่ำกว่าจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นการเปิดประดูไปสู่การฉีดวัคซีนของเด็กกลุ่มอายุน้อยที่สุดของประเทศนับล้านคน

คำศัพท์ข่าว
- authorize (v) = อนุมัติ, อนุญาติ(US)
- youngest (adj) = อายุน้อยที่สุด


แหล่งข่าว : Reuters
Early Omicron infection unlikely to protect against current variants
การติดเชื้อโอมิครอนในระยะแรกไม่น่าจะป้องกันไวรัสที่กลายพันธุ์ต่าง ๆในปัจจุบันได้

คำศัพท์ข่าว
- unlikely (adv) = ไม่น่าเป็นไปได้
- variant (n) = สิ่งที่ผันแปร, สายพันธุ์ที่เปลี่ยนจากเดิม, ไวรัสที่กลายพันธุ์

No comments:

Post a Comment