โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Saturday, June 18, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษการเมือง วันที่ 18-June-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : Reuters
At least 1,348 people have been killed in Mariupol since the beginning of the war with Russia, making it the ‘deadliest place in Ukraine,’ U.N. human rights chief Michelle Bachelet said, adding that the death toll is likely ‘thousands higher’
มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,348 คนในเมืองมาริอูโปลตั้งแต่การเริ่มขึ้นของสงครามกับรัสเซีย ทำให้มันเป็น "สถานที่ที่มีคนตายมากที่สุดในยูเครน", มิเชล บาเชเลต์ ข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติกล่าว และเสริมว่ายอดผู้เสียชีวิตน่าจะ "สูงกว่านี้หลายพันคน"

คำศัพท์ข่าว
- beginning (n) = การเริ่มต้น
- deadliest (adj) = อันตรายที่สุด
- death toll (n) = ยอดผู้เสียชีวิต, ยอดรวมผู้เสียชีวิต
- U.N. human rights chief = ข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ/หัวหน้าสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ


แหล่งข่าว : Al Jazeera English
At least 1,348 people have been killed in Mariupol since the beginning of the war, making it the “deadliest place in Ukraine."
มีผู้ถูกสังหารอย่างน้อย 1,348 คนในเมืองมาริอูโปลนับตั้งแต่การเริ่มขึ้นของสงคราม ทำให้เมืองนี้เป็น “สถานที่อันตรายที่สุดในยูเครน”

คำศัพท์ข่าว
- be killed = ถูกสังหาร(Passive Voice)
- kill (v) = ฆ่า, สังหาร


แหล่งข่าว : New York Times
As they batter towns and cities in Ukraine with artillery, the Russians are also bombarding them with messaging aimed at eroding Ukrainians’ trust in their military and their government.
ขณะที่พวกเขาโจมตีเมืองต่างๆ ในยูเครนด้วยปืนใหญ่ รัสเซียยังโจมตีพวกเขาด้วยข้อความที่มุ่งทำลายความเชื่อมั่นของชาวยูเครนที่มีต่อกองทัพและรัฐบาลของพวกเขา

คำศัพท์ข่าว
- aim (v) = เล็ง, ตั้งใจ, มุ่งเป้า, ตั้งเป้าหมาย
- artillery (n) = ปืนใหญ่
- bombard (v) = กระหน่ำ, โจมตีต่อเนื่อง
- city (n) = เมือง(เมืองใหญ่กว่าtown)
- erode (v) = กัดกร่อน, กัดเซาะ, ทำลาย
- town (n) = ชุมชน, เมือง(เมืองเล็กกว่าcity)

No comments:

Post a Comment