โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Saturday, June 11, 2022

ตำรวจไทยยึดไอซ์ 200 กิโลที่เตรียมส่งนอกเมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


ตำรวจไทยยึดไอซ์ 200 กิโลกรัม ของกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดที่ซุกซ่อนในรูปปั้นโมไอ เตรียมส่งไปไต้หวัน

แหล่งข่าว : South China Morning Post
Police in Thailand have found 200kg of crystal methamphetamine hidden inside one of six replica Easter Island statues that was allegedly being sent to Taiwan.
ตำรวจในไทยพบยาไอซ์ 200 กิโลกรัม ซ่อนอยู่ภายในรูปปั้นจำลอง 1 ใน 6 แห่งของเกาะอีสเตอร์ ที่ต้องสงสัยว่ากำลังถูกส่งไปยังไต้หวัน

คำศัพท์ข่าว
- allegedly (adv) = มีเหตุต้องสงสัย(ตามข้อกล่าวหา, ถูกกล่าวหาว่า)
- crystal methamphetamine (n) = ยาไอซ์
- statue (n) = รูปปั้น, รูปหล่อ, รูปแกะสลัก


แหล่งข่าว : AFP
VIDEO: Thai authorities present 200 kilograms of crystal meth they say was seized after being hidden inside a replica Easter Island statue that was awaiting shipment to Taiwan
วิดีโอ: เจ้าหน้าที่ทางการไทยแสดงหลักฐานยาไอซ์ 200 กิโลกรัมที่พวกเขากล่าวว่าถูกยึดไว้หลังจากได้รับการซ่อนในรูปปั้นจำลองของเกาะอีสเตอร์ที่กำลังรอการจัดส่งไปยังไต้หวัน

คำศัพท์ข่าว
- crystal methamphetamine (n) = ยาไอซ์
- present (v) = นำเสนอ, แสดงให้เห็น, แสดงหลักฐาน
- replica (adj) = ชิ้นงานย่อส่วน, งานศิลปะที่จำลองจากของจริง
- statue (n) = รูปปั้น, รูปหล่อ, รูปแกะสลัก

No comments:

Post a Comment