โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Sunday, June 12, 2022

ไบเดนลงนามรับผู้ลี้ภัยเป็นตัวอย่างให้กับกลุ่มประเทศในละตินอเมริกาเมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : The Wall Street Journal
The Biden administration plans to sign a migration agreement with Latin American nations that would mark a shift in the approach countries take to refugees and migrants
ฝ่ายบริหารของไบเดนวางแผนที่จะลงนามในข้อตกลงการย้ายถิ่นกับกลุ่มประเทศในละตินอเมริกาที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการที่ประเทศต่างๆ จะนำไปใช้กับผู้ลี้ภัยและผู้อพยพ

คำศัพท์ข่าว
- administration (n) = การบริหาร, คณะบริหาร, คณะรัฐบาล
- approach (n) = การเข้าถึง, วิธีการ
- refugee (n) = ผู้ลี้ภัย
- mark a shift = เปลี่ยนแปลง, ทำการเปลี่ยนแปลง
- migrant (n) = ผู้อพยพ
- migration (n) = การอพยพ, การย้ายถิ่นฐาน


แหล่งข่าว : New York Times
President Biden and leaders of Latin American countries signed a new agreement on Friday to confront the consequences of mass migration, making specific numerical pledges to allow more people fleeing political and economic strife to cross their borders.
ประธานาธิบดีไบเดนและผู้นำของประเทศในละตินอเมริกาได้ลงนามในข้อตกลงฉบับใหม่เมื่อวันศุกร์เพื่อรับมือกับผลกระทบของการอพยพย้ายถิ่นฐานจำนวนมาก โดยให้คำมั่นเป็นตัวเลขเฉพาะเจาะจงที่จะอนุญาตให้ผู้คนที่หนีจากความขัดแย้งทางการเมืองและเศรษฐกิจข้ามพรมแดนได้จำนวนมากขึ้น

คำศัพท์ข่าว
- agreement (n) = ข้อตกลง
- confront the consequences = รับมือกับสิ่งที่ตามมา/รับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้น


แหล่งข่าว : DW News
In a bid to reassert US influence in Latin America and counter Chinese influence, Biden has signed a new pact to take more laborers and offer greater humanitarian assistance to migrants.
ในความพยายามเพื่อยืนยันอิทธิพลของสหรัฐฯ ในละตินอเมริกาและต่อต้านอิทธิพลของจีน ไบเดนได้ลงนามในข้อตกลงฉบับใหม่ที่จะรับแรงงานเพิ่มขึ้นและให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมมากขึ้นแก่ผู้อพยพ

คำศัพท์ข่าว
- humanitarian (adj) = ความมีเมตตาต่อมนุษย์, มนุษยธรรม
- influence (n) = อิทธิพล(มีอิทธิพลจูงใจ/มีอิทธิพลต่อ/ชักจูงด้วยอำนาจบังคับ)
- reassert (v) = ยืนยันว่ายังมีพลัง/อำนาจหน้าที่หรือความสามารถในการควบคุม

No comments:

Post a Comment