โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Thursday, June 23, 2022

ศัพท์ข่าวสั้นภาษาอังกฤษรายวัน 23-June-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : CNN
Tesla is moving ahead with plans to layoff about 10% of its salaried staff, CEO Elon Musk said Tuesday. But he also expects the company's overall workforce will be larger a year from now than it is today.
เทสลากำลังเดินหน้าด้วยแผนการเลิกจ้างพนักงานรายเดือนประมาณ 10%, อีลอน มัสก์ ผู้บริหารสูงสุดกล่าวเมื่อวันอังคาร แต่เขายังคาดว่าจำนวนพนักงานโดยรวมของบริษัทในอีกหนึ่งปีนับจากนี้จะมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

คำศัพท์ข่าว
- but...also = แต่นอกจากนี้...ก็ยังคง...(อีกด้วย)
- CEO/Chief Executive Officer = ผู้บริหารสูงสุด
- larger than = มากกว่า
- overall (adj) = ทั้งหมด, รวมทั้งหมด, โดยทั่วไป
- salaried staff = พนักงานรายเดือน
- workforce (n) = แรงงาน, คนทำงาน


แหล่งข่าว : New York Times
Breaking News: The FDA is set to propose a reduction of nicotine in cigarettes to help prevent addiction. It’s likely to face fierce industry opposition.
ข่าวด่วน: องค์การอาหารและยากำลังจะเสนอให้มีการลดนิโคตินในบุหรี่เพื่อช่วยป้องกันการเสพติด ในการนี้มีแนวโน้มที่จะเผชิญกับความขัดแย้งในอุตสาหกรรมที่รุนแรง

คำศัพท์ข่าว
- addiction (n) = การติด, เสพติด
- fierce (adj) = ดุร้าย, รุนแรง
- nicotine (n) = สารนิโคติน
- propose (v) = เสนอ, ยื่นเสนอ


แหล่งข่าว : ABC
Piles of plastic waste wash up on the shores of Guatemala from the Rio Motagua, considered one of the most polluted rivers in the world, according to environmentalists.
กองขยะพลาสติกเกลื่อนชายฝั่งกัวเตมาลา มาจากแม่น้ำริโอโมตากัวที่ถือว่าเป็นหนึ่งในแม่น้ำที่มีมลพิษมากที่สุดในโลก ตามข้อมูลจากนักสิ่งแวดล้อม

This footage was captured this month by Florida-based environmental group 4Ocean.
คลิปวิดีโอได้ถูกถ่ายไว้ในเดือนนี้โดยกลุ่มสิ่งแวดล้อม 4Ocean ในรัฐฟลอริดา


คำศัพท์ข่าว
- consider (v) = พิจารณา, ตัดสินใจ
- environmentalist (n) = นักสิ่งแวดล้อม, ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม
- Florida-based (compound) = ตั้งอยู่ในรัฐฟลอริดา, ตั้งฐานที่มั่น/สำนักงานอยู่ในรัฐฟลอริดา
- footage (n) = ฟุตเทจ, คลิปวิดีโอ, ภาพเคลื่อนไหว
- Rio Motagua = แม่น้ำโมตากัว/แม่น้ำริโอโมตากัว
- wash up (phrasal verb) = ถูกน้ำพัดพาไปอยู่ไกล้แหล่งน้ำ(ชายฝั่ง/ชายหาด/เกยตื้น)


แหล่งข่าว : CNN
Vitamin, mineral and multivitamin supplements aren't likely to protect you from cancer, heart disease or overall mortality, the US Preventive Services Task Force said in updated guidelines released Tuesday in the journal JAMA.
อาหารเสริมวิตามิน แร่ธาตุ และวิตามินรวมไม่ได้มีแนวโน้มที่จะปกป้องคุณจากโรคมะเร็ง โรคหัวใจ หรือการเสียชีวิตโดยรวม, คณะทำงานด้านบริการป้องกันของสหรัฐฯ กล่าวในแนวทางปรับปรุงที่เผยแพร่เมื่อวันอังคารในวารสาร JAMA

คำศัพท์ข่าว
- guideline (n) = ข้อแนะนำ, แนวทางปฏิบัติ
- supplement (n) = ส่วนเพิ่มเติม, ส่วนเสริม, อาหารเสริม

No comments:

Post a Comment