โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Thursday, June 23, 2022

สหรัฐฯ จะลดระดับสารนิโคตินของบุหรี่เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : AFP
US seeks to drastically cut nicotine content in cigarettes.
สหรัฐฯ พยายามหาทางลดนิโคตินในบุหรี่ลงในปริมาณมาก

If successful, the new US standard could save millions of lives by the end of the century, and shape a future where cigarettes are no longer responsible for addiction and debilitating disease
หากประสบความสำเร็จ มาตรฐานใหม่ของสหรัฐฯ อาจช่วยนับล้านชีวิตไว้ได้ภายในสิ้นศตวรรษนี้ และก่อร่างอนาคตที่บุหรี่จะไม่เป็นสาเหตุของการเสพติดและโรคที่ทำให้ร่างกายทรุดโทรมอีกต่อไป

คำศัพท์ข่าว
- century (n) = ศตวรรษ, หนึ่งร้อยปี
- debilitating (adj) = ทำให้เสียสุขภาพ(โรคหรืออาการ ทำให้อ่อนแอ/อ่อนกำลัง)
- drastically (adv) = อย่างมากมาย/อย่างรวดเร็ว/ฮวบฮาบ(การเปลี่ยนแปลง)
- no longer (adv) = ไม่มีอีกต่อไป
- responsible for + ภาระหน้าที่ = รับผิดชอบ
- responsible for + สิ่งเลวร้าย = เป็นต้นเหตุสิ่งเลวร้าย(เป็นสาเหตุโดยเฉพาะในทางร้าย)
- shape (v) = ก่อร่าง/สร้างรูปทรง/กำหนดแผน/นโยบาย


แหล่งข่าว : The Wall Street Journal
The Biden administration unveiled a plan to mandate the removal of nearly all nicotine from cigarettes, a plan that would upend the $95 billion U.S. cigarette industry and, health officials say, prompt millions of people to quit smoking
คณะบริหารของไบเดนเปิดเผยแผนที่จะกำหนดให้มีการกำจัดนิโคตินเกือบทั้งหมดออกจากบุหรี่ ซึ่งเป็นแผนที่อาจพลิกอุตสาหกรรมบุหรี่ 95 พันล้านดอลลาร์ของสหรัฐจากหน้ามือเป็นหลังมือ, เจ้าหน้าที่สาธารณสุขกล่าว และกระตุ้นให้ผู้คนหลายล้านเลิกบุหรี่

คำศัพท์ข่าว
- administration (n) = การบริหาร, คณะบริหาร, คณะรัฐบาล
- mandate (v) = ออกคำสั่ง, ออกระเบียบปฏิบัติ, ออกข้อบังคับให้ปฏิบัติ
- prompt (v) = กระตุ้น, ก่อให้เกิด, เป็นเหตุให้เกิด
- unveil (v) = เปิดป้าย/เปิดงาน/เปิดผ้าคลุม/เปิดเผย/ประกาศให้รู้ทั่วไป(อย่างเป็นทางการ)
- upend (v) = พลิกเปลี่ยนจากบนลงล่าง, พลิกคว่ำ, เทกระจาด(ในข่าวหมายถึงสถานการณ์พลิกผัน)


แหล่งข่าว : Washington Post
U.S. to require cuts to cigarettes’ nicotine levels in bid to curb addiction and reduce top cause of preventable deaths
สหรัฐฯ จะกำหนดให้ลดระดับสารนิโคตินของบุหรี่ในความพยายามที่จะควบคุมการเสพติด และลดสาเหตุสูงสุดของการเสียชีวิตที่ป้องกันได้

คำศัพท์ข่าว
- addiction (n) = การติด, การเสพติด
- preventable (adj) = สามารถป้องกันได้, สามารถหลีกเลี่ยงได้
- require (v) = กำหนด, ร้องขอ(เชิงบังคับว่าต้องมี/ ต้องปฏิบัติย่างเป็นทางการ)
- in a bid to/in bid to = ในความพยายามที่จะ

No comments:

Post a Comment