โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Thursday, June 23, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษโควิด-19 วันที่ 23-June-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : New York Post
Toddler tears as the nation's children begin to receive COVID shots
เด็กน้อยน้ำตาไหล ขณะเด็ก ๆ ของประเทศนี้เริ่มได้รับการฉีดวัคซีนโควิด

คำศัพท์ข่าว
- COVID shot = การฉีดวัคซีนโควิด
- shot (n) = การฉีดยา, การฉีดวัคซีน
- toddler (n) = เด็กเล็ก, เด็กวัยหัดเดิน, เด็กวัยเตาะแตะ


แหล่งข่าว : AFP
US hospitals, clinics and pharmacies began vaccinating the nation's youngest children against Covid-19 on Tuesday, a milestone that was welcomed by parents eager to protect kids from the worst impacts of the virus
โรงพยาบาล, คลินิก และร้านขายยาในสหรัฐฯ เริ่มฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ให้กับเด็กกลุ่มอายุน้อยที่สุดของประเทศแล้วเมื่อวันอังคาร นับเป็นก้าวสำคัญที่ได้รับการยินดีจากผู้ปกครองที่อยากจะปกป้องเด็ก ๆ จากผลกระทบที่เลวร้ายที่สุดของไวรัส
- against (prepo) = อิง, พิง, ยัน, ต้าน, เป็นปฏิปักษ์ต่อ
- be welcomed by = ได้รับการต้อนรับโดย(Passive Voice)
- eager (adj) = กระตือรือร้น, มีความต้องการสูง(อยากได้/อยากทำหรือมีสิ่งใดอย่างมาก)
- milestone (n) = ก้าวสำคัญ, ช่วงเหตุการสำคัญ
- worst (adj) = แย่ที่สุด, เลวร้ายที่สุด, รุนแรงที่สุด
- youngest (adj) = อายุน้อยที่สุด


แหล่งข่าว : ABC
Nearly 1 in 5 American adults who have had COVID-19 are still suffering from long-haul symptoms, according to new data collected by the Census Bureau and the CDC's National Center for Health Statistics.
ผู้ใหญ่ชาวอเมริกันเกือบ 1 ใน 5 คนที่ติดเชื้อโควิด-19 ยังคงเจ็บป่วยจากอาการระยะยาว ตามข้อมูลใหม่ที่รวบรวมโดยสำนักสำรวจสำมะโนประชากรและศูนย์สถิติสุขภาพแห่งชาติของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐฯ

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- adult (n) = ผู้ใหญ่, วัยผู้ใหญ่,โตเต็มวัย
- CDC (Centers for Disease Control) = ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐฯ
- long-haul (compound) = ลากยาว, ลากไปไกล
- still (adv) = ยังคงเหมือนเดิม/ยังคงอยู่


แหล่งข่าว : Reuters
U.S. President Joe Biden and first lady Jill Biden visit a vaccine clinic as the U.S. begins distributing COVID vaccines for children as young as 6 months old
ประธานาธิบดีโจ ไบเดน แห่งสหรัฐอเมริกาและจิล ไบเดน สตรีหมายเลขหนึ่ง เยี่ยมชมคลินิกฉีดวัคซีน ขณะที่สหรัฐฯ เริ่มแจกจ่ายวัคซีนโควิด-19 สำหรับเด็กที่มีอายุถึง 6 เดือน

คำศัพท์ข่าว
- vaccine clinic (n) = คลินิกวัคซีน/ศูนย์การฉีดวัคซีนเคลื่อนที่
- distribute (v) = แจกจ่าย, กระจาย, แบ่งปัน
- X1 as X2 as X3 = บ่งบอกว่าX1เท่ากันกับX3(ตามเงื่อนไขX2)

No comments:

Post a Comment