โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Thursday, June 23, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษการเมือง วันที่ 23-June-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : New York Times
EU leaders will meet on Thursday to put Ukraine on a path toward joining the bloc. Their approval would allow Ukraine to be a candidate to become a member, starting what could be a long road to fully join.
ผู้นำสหภาพยุโรปจะประชุมกันในวันพฤหัสบดีนี้เพื่อนำยูเครนไปสู่เส้นทางสู่การเข้าร่วมกลุ่ม การอนุมัติของพวกเขาจะทำให้ยูเครนสามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกได้ โดยเริ่มต้นจากสิ่งที่อาจเป็นหนทางยาวไกลในการเข้าร่วมอย่างสมบูรณ์

คำศัพท์ข่าว
- approval (n) = การอนุมัติ
- bloc (n) = กลุ่ม, สมาคม
- toward (prepo) = เกี่ยวกับ, ในเรื่อง, ไปทาง


แหล่งข่าว : Reuters
North Korean leader Kim Jong Un continued to preside over the second day of the nation's major party meeting on its military and defence policies amid concerns over a potential imminent nuclear test
ผู้นำเกาหลีเหนือ คิม จอง อึน ยังคงเป็นประธานต่อเนื่องในวันที่สองของการประชุมพรรคใหญ่เกี่ยวกับการทหารและนโยบายการป้องกันของประเทศท่ามกลางความกังวลเรื่องความเป็นไปได้ว่าจะมีการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์เกิดขึ้นในเร็ว ๆ นี้

คำศัพท์ข่าว
- continue (v) = ดำเนินการต่อเนื่อง
- over + สถานการณ์/เหตุการณ์ = เกี่ยวกับ, เนื่องจาก, เพราะว่า
- preside (v) = ทำหน้าที่เป็นประธาน
- imminent (adj) = ไกล้, จวนแจ, กระชั้น
- potential (adj) = มีความเป็นไปได้, แน้วโน้ม

No comments:

Post a Comment