โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Monday, June 27, 2022

ศัพท์ข่าวสั้นภาษาอังกฤษรายวัน 27-June-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : New York Times
Recent studies in humans and mice have shown that late nights and early mornings may cause long lasting damage to your brain and increase the risk of neurodegenerative disorders like Alzheimer’s disease.
การศึกษาล่าสุดในมนุษย์และหนูแสดงให้เห็นว่านอนดึกและตื่นเช้าอาจทำให้สมองของคุณเสียหายได้ยาวนาน และเพิ่มความเสี่ยงต่อความผิดปกติจากการเสื่อมของระบบประสาทเช่น โรคอัลไซเมอร์

คำศัพท์ข่าว
- cause (v) = ก่อให้เกิด, ส่งผลให้เกิด, เป็นต้นเหตุ เป็นสาเหตุ
- disorder (n) = ความผิดปกติทางกายหรือใจ
- human (n) = มนูษย์, คน
- neurodegenerative (adj) = ความเสื่อมของระบบประสาท


แหล่งข่าว : CNN
With the dust hardly settled from the clay-court season, the gaze of the tennis world has already turned to Wimbledon for the third grand slam of the year.
ด้วยความวุ่นวายจากฤดูกาลแข่งขันในสนามดินได้คลี่คลายไปแล้วอย่างยากลำบาก การจับจ้องของโลกเทนนิสได้หันไปหาวิมเบิลดันสำหรับการแข่งขันรายการใหญ่ที่สามของปีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

คำศัพท์ข่าว
- clay-court = สนามกีฬาเทนนิสที่เป็นพื้นดิน
- the dust has settled = ภาวะฝุ่นตกลงถึงพื้นแล้ว/สถานการณ์สงบแล้ว
- gaze (v) = จ้องมอง(ด้วยความสนใจ/ชื่นชม)

No comments:

Post a Comment