โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Sunday, June 26, 2022

ศัพท์ข่าวสั้นภาษาอังกฤษรายวัน 26-June-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : Reuers
Japan issues warning over possible power crunch on Monday
ญี่ปุ่นออกคำเตือนเกี่ยวกับวิกฤตพลังงานที่อาจเกิดขึ้นในวันจันทร์นี้

คำศัพท์ข่าว
- crunch (informal) = ช่วงเวลาวิกฤติ, สถานการณ์ที่ยากลำบาก
- possible (adj) = มีความเป็นไปได้, มีแนวโน้ม

หมายเหตุ ในวันจันทร์กำลังการผลิตไฟฟ้าสำรองจะลดลง ซึ่งอาจไม่พอใช้เพราะอากาศที่ร้อนจัดอาจทำให้ประชาชนเปิดแอร์มากขึ้น


แหล่งข่าว : Reuters
ICYMI: A Dutch cultural heritage agency has described the discovery of an ancient Roman sanctuary with a relatively intact Roman temple by volunteer archaeologists as ‘exceptional’
เผื่อว่าคุณพลาดไป: หน่วยงานมรดกทางวัฒนธรรมของเนเธอร์แลนด์ได้เรียกการค้นพบสถานศักดิ์สิทธิ์ของชาวโรมันโบราณที่มีวัดโรมันอยู่ในสภาพค่อนข้างสมบูรณ์โดยนักโบราณคดีอาสาสมัครว่า 'ยอดเยี่ยม'

คำศัพท์ข่าว
- archaeologist (n) = นักโบราณคดี
- cultural (adj) = ทางวัฒนธรรม
- describe (v) = บรรยาย, ให้รายละเอียด
- exceptional (adj) = ผิดปกติ, ไม่ธรรมดา
- heritage (n) = มรดก, สิ่งที่ตกทอด
- ICYMI (In case you missed it) = เผื่อว่าคุณพลาดไป(อดดู, ไม่ได้เห็น)
- intact (adj) = ไม่ถูกทำลาย/เสื่อมสลาย, ครบถ้วนสมบูรณ์
- sanctuary (n) = เขตอนุรักษ์สัตว์, เขตอภัยทานของวัด


แหล่งข่าว : New York Times
Across China, the police are buying technology that harnesses troves of data on civilians to predict crimes and protests before they happen. The systems target people deemed suspicious even if they’ve done nothing wrong.
ทั่วประเทศจีน ตำรวจกำลังซื้อเทคโนโลยีที่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลจำนวนมากกับพลเรือนเพื่อคาดการณ์อาชญากรรมและการประท้วงก่อนที่จะเกิดขึ้น ระบบกำหนดเป้าหมายเป็นบุคคลที่ถูกมองว่าน่าสงสัยแม้ว่าพวกเขาจะไม่เคยทำอะไรผิดก็ตาม

คำศัพท์ข่าว
- deem (v) = ลงความเห็นว่า, มองว่า, รู้สึกว่า, ถือว่า
- harnesse (v) = ควบคุมและใช้ประโยชน์ (จากทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งที่มีอยู่แล้ว)
- predict (v) = คาดว่า, คาดการณ์(ตามความรู้และประสบการณ์)
- suspicious (adj) = สงสัย
- troves of data (n) = ขุมข้อมูล/แหล่งข้อมูลจำนวนมาก

No comments:

Post a Comment