โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Sunday, July 10, 2022

ศัพท์ข่าวสั้นภาษาอังกฤษรายวัน 10-July-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : ABC
A new dinosaur species was discovered by paleontologists, who have now named the giant carnivorous dinosaur species Meraxes gigas.
ไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ถูกค้นพบโดยนักบรรพชีวินวิทยาผู้ที่ตอนนี้ได้ตั้งชื่อไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดยักษ์ชนิดนี้ว่าเมแร็กซ์ กิกาส์

คำศัพท์ข่าว
- dinosaur (n) = ไดโนเสาร์
- carnivorous (adj) = กินเนื้อเป็นอาหาร(ประเภทสัตว์/สิ่งมีชีวิต)
- paleontologist:Uk/ palaeontologist:US (n) = นักบรรพชีวินวิทยา
- species (n) = สายพันธุ์, พรรณ, ชนิด, ประเภท


แหล่งข่าว : USATODAY
Dubbed Meraxes gigas, the 9,000-pound meat-eating dinosaur walked the Earth about 90 million years ago.
สัตว์ที่ได้รับการตั้งชื่อว่าเมแร็กซ์ กิกาส์ หนัก 9,000 ปอนด์ ซึ่งเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อตัวนี้เคยเดินอยู่บนโลกเมื่อประมาณ 90 ล้านปีก่อน

คำศัพท์ข่าว
- dubbed (adj) = ถูกเรียกชื่อเล่น(ตั้งฉายา/ขนานนาม/สมญานาม)
- meat-eating (compound) = กินเนื้อเป็นอาหาร(ประเภทสัตว์/สิ่งมีชีวิต)


แหล่งข่าว : The Washington Post
A wildfire burning near the southern part of Yosemite National Park’s Mariposa Grove has become the latest blaze to threaten the world’s largest trees, which have been repeatedly imperiled in recent years as climate change increases the intensity of fires.
ไฟป่าที่ลุกไหม้ใกล้ทางตอนใต้ส่วนมาริโปซา โกรฟ ของอุทยานแห่งชาติโยเซมิตีได้กลายเป็นเปลวเพลิงล่าสุดที่คุกคามต้นไม้ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งได้รับอันตรายซ้ำแล้วซ้ำเล่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้ไฟป่ารุนแรงขึ้น

คำศัพท์ข่าว
- blaze (n) = เพลิง (ไฟไหม้ขนาดใหญ่ที่ทำให้เกิดความเสียหายมากมาย)
- imperil (v) = ทำให้เกิดอันตราย
- intensity (n) = ความเข้มข้น, ความหนาแน่น
- latest (adj) = ล่าสุด
- repeatedly (adv) = อย่างซ้ำ ๆ, ครั้งแล้วครั้งเล่า

No comments:

Post a Comment